Cestná doprava

Minister dopravy chce opäť presadiť Mostný program

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) sa bude opäť snažiť presadiť Mostný program. Rezort dopravy zároveň pripravuje aj alternatívu financovania obnovy mostov prostredníctvom PPP (projekt verejno-súkromného partnerstva).

Doležal to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na tému rekonštrukcie, opráv a údržby mostov na cestách prvej, druhej a tretej triedy. Doležal skonštatoval, že na Slovensku je na cestách prvej triedy približne 1700 mostov, pričom približne polovica z nich má 60 rokov a viac. Podotkol, že dlhodobo zanedbanou starostlivosťou o ne je v súčasnosti viac ako tretina v zlom až havarijnom stave.

„Ja som na túto situáciu upozorňoval ešte v novembri 2020, keď som na vláde predstavil náš Mostný program, akýsi strategický dokument, ako dlhodobo chceme tieto mosty obnovovať. Faktom je, že sa mi nepodarilo v tom čase na vláde SR uspieť,“
dodal s tým, že sa bude znovu snažiť presadiť tento dokument. V tomto smere plánuje rokovanie s Ministerstvom financií (MF) SR.

Za dôležité považuje aj to, že podľa NKÚ sa mosty obnovujú v prevažnej miere vďaka fondom Európskej únie (EÚ) a len minimum zo štátneho rozpočtu. „K nášmu majetku SR by sme sa mali správať zodpovedne a určite by sme mali na obnovu a systematickú obnovu mostov alokovať aj prostriedky vlastného štátneho rozpočtu,“ zdôraznil. Uvedomuje si však, že situácia vo verejných financiách nie je ideálna. „Preto na ministerstve dopravy už dlhšie pripravujeme alternatívu financovania obnovy mostov prostredníctvom PPP,“ poznamenal Doležal.

Z výsledkov kontroly NKÚ vyplýva, že Slovensko dlhodobo neinvestovalo do modernizácie mostov a systém údržby a opráv je neúčinný. Zanedbávaná bola diagnostika a prehliadky mostov. Zdroje na hospodárenie s mostmi sú dlhodobo nepostačujúce. Zásadné je prijatie udržateľného systému financovania obnovy a modernizácie mostov s využitím všetkých zdrojov financovania. NKÚ zároveň odporučil parlamentu zaviazať rezort dopravy, aby predložil návrh komplexnej stratégie v tejto oblasti.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button