Cestná doprava

Kontroly pre kolesové traktory budú od 1. januára 2009 povinné

Kontroly pre kolesové traktory a prípojné vozidlá za traktor budú od 1. januára 2009 povinné.

"Podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pravidelnej technickej kontrole podlieha vozidlo kategórie T (kolesové traktory) a R (prípojné vozidlá za traktor) v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách," informovala TASR riaditeľka odboru komunikácie Eva Benešová. Obdobná povinnosť pre prevádzkovateľov vozidiel je ustanovená vo vyhláške, kde sa stanovuje povinnosť podrobiť pravidelnej emisnej kontrole vozidlo kategórie T v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách. Vozidlá kategórie T a R podliehajú prvýkrát pravidelnej technickej kontrole počnúc 1. januárom 2009 a vozidlá kategórie T podliehajú prvýkrát pravidelnej emisnej kontrole počnúc 1. januárom 2009. Ministerstvo upozorňuje prevádzkovateľov vozidiel uvedených kategórií na splnenie si tejto povinnosti.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button