Cestná doprava

Intermodálna preprava ako odpoveď na výzvy

Intermodálna preprava ako odpoveď na výzvy. Kamiónová doprava v posledných rokoch prechádza radom ťažko predvídateľných turbulencií – počnúc covidovou pandémiou, pokračujúc v podobe Mobility Packages k regulácii dopravy a úprave pôsobenia vodičov až po navýšenie nákladov na naftu a energie. To všetko má, samozrejme, vplyv na celú dopravnú a logistickú brandžu.

Na horizonte sa už vykresľujú ďalšie veľké výzvy, ktorým bude potrebné čoskoro čeliť. Jednou z týchto výziev je prudký nárast mýta v Nemecku, vstupujúci do platnosti od 1. 12. 2023. Okrem toho sa pripravuje systém emisných kvót na kamiónovú dopravu, ktoré sa opätovne premietnu do nákladov na prepravu tovaru.

Dlhodobo v doprave chýbajú vodiči, a to najmä v dôsledku starnúcej populácie a vplyvom nízkeho záujmu mladšej generácie o túto profesiu. Ďalším problémom je nedostatočná infraštruktúra, počnúc nízkou kapacitou parkovísk až po nadmerné preťaženie diaľnic a ciest. Celkovo tak možno povedať, že kamiónová doprava zápasí s radom výziev, na ktoré spoločnosť LKW WALTER reaguje rôznymi spôsobmi. Jednak formou inovácií v IT oblasti pre skvalitňovanie a zefektívnenie služieb a zároveň rozvíjaním alternatívnych druhov dopravy, ako je intermodálna preprava, a dlhodobými investíciami týmto smerom.

Intermodálna preprava ako odpoveď na výzvy

Digitalizácia

Technológie ako ETA (Expected Time of Arrival), e-CMR (elektronický prepravný list) alebo monitorovanie kamiónov v reálnom čase (Real Time Visibility) na našom zákazníckom portáli CONNECT sú skvelými príkladmi, ako môže digitalizácia vylepšiť logistické procesy a zákaznícku službu. Tieto nástroje umožňujú našim obchodným partnerom získať aktuálne informácie o stave prepravy, môžu sledovať polohu svojich zásielok, a optimalizovať tak svoje plány a účinne nastavovať výrobné alebo dodávateľské procesy.

Jednou z aktuálnych noviniek je bonusový program pre vodičov s názvom TruckerPoints v našej aplikácii LOADS TODAY App. Vodiči sú tu za vopred definovaný výkon odmeňovaní. V prípade kontroly návesu, správneho zaistenia nákladu, nahrania dokladov na prepravu, zapnutím GPS-Trackingu a podobne zbierajú body a po dosiahnutí určitého počtu ich vymieňajú za vouchery na online nákupy u vybraných TruckerPoint partnerov.

Trvalá udržateľnosť rezonuje v celej našej spoločnosti

Avšak technológie ako vodík alebo elektrina s ohľadom na obmedzenú infraštruktúru, dojazdovú vzdialenosť a aktuálne vysoké vstupné náklady v medzinárodnej kamiónovej preprave nie sú zatiaľ v praxi plne využiteľné. Nemalo by sa zabudnúť, že oproti klasickým spaľovacím pohonom pri výrobe elektrovozidiel vzniká výrazne vyššia uhlíková stopa.

Preto je určite prínosná zmena v prístupe merania a nazerania na výrobu a prevádzku takých vozidiel ako na komplexný celok. Týmto pohľadom sa zaoberáme aj my v LKW WALTER a v rámci alternatívnych ekologických druhov prepravy s ohľadom na celkovú úsporu emisií CO2 v kamiónovej preprave vnímame intermodálny variant ako ten najefektívnejší.

Intermodálna sieť má potenciál znižovať emisie CO2

Intermodálna preprava kombinuje cestu, železnicu a lode. Prvé krôčiky vo vývoji intermodálnej siete spoločnosť LKW WALTER odštartovala v polovici 80. rokov. Dnes realizujeme viac ako 300 odchodov na 250 trasách Short Sea Shipping a na železničných trasách, ktoré spájajú dôležité hospodárske centrá Európy, čo prináša mnoho výhod pre zákazníkov, a to zníženie emisií CO2 a dlhodobú stabilitu prepravných kapacít. Jedným z ďalších kľúčových prínosov je aj maximálna ložná hmotnosť až 28 000 kg brutto na náves. To umožňuje efektívnejšie využitie kapacity vozidiel a znižuje počet prepravných cyklov potrebných na dopravu tovaru.

Pre český a slovenský trh využívame terminály v Mošnove, Obrniciach, Bratislave, vo Viedni a v Drážďanoch, prepájajúce nemecké Porúrie, Benelux, Škandináviu, Taliansko, Veľkú Britániu, Tunisko a Maroko. Intermodál je určite v dlhodobom horizonte budúcnosťou Európy. Preto podporujeme rozvoj existujúcich trás a plánujeme nové varianty. Do budúceho roka plánujeme rozšírenie flotily na 16 000 vlastných plachtových XL návesov.

Intermodálna preprava ako odpoveď na výzvy

O LKW WALTER

Rakúska rodinná spoločnosť LKW WALTER, zameraná na celokamiónové nakládky (FTL), operuje modernou flotilou 14 500 plachtových návesov a pokročilými informačnými technológiami, ktoré umožňujú efektívnu a rýchlu realizáciu prepráv po celej Európe, na Blízky východ, Kaukaz alebo do/z Tuniska a Maroka.

Zamestnanci LKW WALTER hovoria viac ako 40 jazykmi, čo umožňuje poskytovať zákazníkom na medzinárodnom logistickom poli komplexné a kvalitné služby. Firma sa popri klasickej cestnej preprave zameriava prostredníctvom intermodálnej prepravy na ochranu životného prostredia, a snaží sa tak minimalizovať emisie CO2 v kamiónovej preprave.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS
Back to top button