Logistika a skladovanie

Intermodálna preprava má vysokú kvalitu

Vďaka sieti a pokrytiu, ktoré spoločnosť METRANS ponúka svojim zákazníkom, dokázala preklenúť aj obdobie počas pandémie COVID-19 a ukázala svojim partnerom, že je pripravená na ťažké globálne výzvy. V trochu netradičnom rozhovore nám na otázky vývoji intermodálnej prepravy, možnostiach jej rozvoja na Slovensku aj o Novej hodvábnej ceste odpovedá tím spoločnosti METRANS v zložení Miloš Mervart (CCO), Ivan Miškay (Key Account & Project Management), Štefan Esztergályos (Key Account & Project Management) a Martin Koubek (Customer Service & Project Silk Road).

Ako sa z vášho pohľadu vyvíja intermodálna preprava v regióne strednej a východnej Európy?

Na začiatku pandémie sme mohli vidieť veľké nezrovnalosti v toku tovarov na jednotlivých smeroch. V prvej fáze po uzavretí čínskych fabrík chýbal importný tok tovaru, ale závody v Európe stále produkovali a vyvážali svoj tovar. Následne po oživení čínskej ekonomiky prišiel opačný efekt, keďže Čína začala produkovať a posielať svoj tovar do Európy, avšak nastal pokles exportu z Európy. Môžeme vidieť enormne narastajúci záujem o železničné spojenie medzi Čínou a Európou, kde nám počty pravidelných vlakových spojení narastajú a otvárajú sa aj nové možnosti pre ďalší rozvoj. Veľmi dobrým príkladom v tomto smere je pravidelné vlakové spojenie medzi HUB terminálom v Dunajskej Strede a Čínskym mestom Xi’an cez prekladisko v Dobrej.

Aký je jej rozvoj na Slovensku a aké opatrenia by podľa vás mohli podporiť rast intermodálnej prepravy u nás?

My by sme dokázali kapacitne s terminálom v Dunajskej Strede rásť ďalej, avšak na železničnej trati na trase Bratislava – Dunajská Streda alebo Dunajská Streda – Komárno súperíme s nedostatkom časových okien pre naše ucelené vlaky. Chápeme dôležitosť osobnej dopravy na tejto trati, ale ťažko niečo rozvíjať, ak nie sú dostatočné kapacity. Ak chceme presunúť viac tovarov z ciest a kamiónov na železnicu, tak sa budeme stretávať s tým, že ten tovar nebudeme môcť prepraviť dostatočne efektívne a rýchlo, pretože nebude kapacita na trati pre ďalšie vlaky. Tu by sme si naozaj mohli brať príklad z okolitých západných krajín, kde sa snažia podporiť kombinovanú a intermodálnu prepravu tak, aby sa kamióny používali iba na posledný dojazd z terminálu. Na Slovensku tento trend zatiaľ nepozorujeme.

Aké konkrétne výhody prinášajú vaše služby tunajším klientom?

Medzi najdôležitejšie výhody by sme zaradili dlhoročné skúsenosti spoločnosti METRANS a jej spoľahlivosť, pretože sa na ňu môžu vždy a za každých okolností obrátiť. Ak sa máme rozprávať o konkrétnych výhodách, tak môžeme menovať nasledovné: najrozsiahlejšia sieť terminálov vo východnej a strednej Európe, terminály vybavené najmodernejšou technikou, každý týždeň viac ako 550 vypravených ucelených kontajnerových vlakov, komplexné colno-deklaračné služby, možnosti prekládok tovarov na termináloch z a do kontajnerov, prozákaznícky orientovaný IT systém.

Dokážete klientom v prípade potreby poskytnúť konzultáciu a pomoc, ak chcú zefektívniť svoju dopravnú sieť?

Samozrejme. S týmto sa stretávame hlavne pri veľkých zákazníkoch, konzultujeme zefektívnenie dopravných tokov aj priamo s výrobnými závodmi a lodiarskymi spoločnosťami. METRANS je neutrálny partner, svoje služby ponúka výhradne špedičným spoločnostiam a lodiarskym spoločnostiam, avšak na základe dlhoročných skúseností našich kolegov z rôznych oblastí dokážeme pristupovať aj k týmto požiadavkám tak, aby sme si zachovali svoju neutralitu a zároveň poskytli zákazníkom know-how. Nebránime sa tomu, a zároveň sme veľmi radi, že sa na nás zákazníci, partneri obracajú s takýmito požiadavkami, a dokážeme pre nich navrhnúť a konzultovať s nimi alternatívy, ktoré majú v konečnom dôsledku priamo pre nich najväčší osoh. Celý tento proces musí v konečnom dôsledku priniesť očakávaný efekt.

Ako hodnotíte využitie napojenia na Hodvábnu cestu/využitie prepráv z a do Číny?

Optimalizáciou Hodvábnej cesty, keď na jednom vlaku sú kontajnery pre zákazníkov z celej Európy, sme dosiahli výhodné tranzitné časy a zlacnenie prepráv pre zákazníkov v Číne aj v Európe. Jeden vlak, ktorý štandardne dopravoval kontajnery z miesta A do miesta B a odtiaľ si zákazník riešil dodanie často cez hranice do svojej krajiny, bez znalosti konkrétnych podmienok na termináli B, sa stal minulosťou a zákazníci si riešia prípadné dodanie až na cieľovom termináli C, kde majú lepšie znalosti dopravcov, niekedy vlastné kapacity a navyše po ceste ide už len kratšiu časť prepravy. Z tohto pohľadu hodnotíme napojenie na Hodvábnu cestu za prínosnú pre zákazníkov a ako uprednostňovaný variant pre ich prepravy a logistické toky.

Zdroj
transport.sk
Editor
Metrans

Prečítajte si aj

Back to top button