Cestná doprava

Hovoriť o výstavbe tunela Karpaty je predčasné

Hovoriť o výstavbe tunela Karpaty je predčasné. Diaľničiari tak reagovali na otázku, kedy očakávajú spustenie výstavby tunela po tom, ako s ňou ministerstvo životného súhlasilo.

Hovoriť o konkrétnych termínoch v súvislosti s tunelom Karpaty v masíve Malých Karpát je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) momentálne predčasné. Envirorezort vydal pre tunel, ktorý má byť súčasťou obchvatu Bratislavy, záverečné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Priklonil sa k variantu projektu V3a.

Tunel s dĺžkou 11,76 kilometra by mali vybudovať na trase Rača – Záhorská Bystrica. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od bratislavskej Rače. Vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka. Ráta sa aj s mostom, cez ktorý bude diaľnica D4 prechádzať ponad štátnu cestu I/2.

Hovoriť o výstavbe tunela Karpaty je predčasné

Úsek diaľnice sa má končiť v mimoúrovňovej križovatke Záhorská Bystrica. Tam sa má napojiť na úsek Stupava Juh a križovatku diaľnic D4 a D2. Navrhovaný variant projektu má spĺňať pôvodné zameranie trasovania diaľnice D4 ako veľkého diaľničného okruhu okolo miest Viedeň a Bratislava, ktorý by mal zásadný dopravný význam.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button