Cestná doprava

Flotila 120 LNG ťahačov IVECO pre GLS

Talianska pobočka kuriérskej spoločnosti GLS doplnila svoju flotilu o 120 nových nákladných vozidiel IVECO S-WAY s pohonom na LNG a bio-LNG. Týmto krokom chce prispieť k ochrane životného prostredia.

Nové vozidlá S-WAY nahradia flotilu dieselových vozidiel, ktorú zo 70 % tvorili motory emisnej normy Euro 6 a 30 % emisnej normy Euro 5. Využitie fosílneho metánu, teda LNG, pomôže znížiť emisie CO2 o 7 300 ton, čo zodpovedá nahradeniu 745 dieselových vozidiel elektrickými, napájanými z obnoviteľných zdrojov energie alebo zasadeniu 146 000 stromov, ktoré by zabrali plochu 487 futbalových ihrísk. Pri využití biometánu (bio-LNG) úspory emisií exponenciálne rastú na 78 000 ton CO2, čo predstavuje o 8 000 menej dieselových vozidiel alebo 1,5 milióna zasadených stromov, ktoré by v tomto prípade mali rozlohu 5 000 futbalových ihrísk.

Táto iniciatíva je súčasťou programu GLS s názvom Climate Protection Project. Jeho cieľom je znížiť množstvo ňou vytváraných emisií pomocou certifikovaných programov do roku 2022 o celých 100 % a zásadne znížiť emisie do roku 2025 s využitím prepravných systémov ohľaduplných k životnému prostrediu, napríklad elektrických a hybridných pohonov pre doručovanie na poslednej míli aj ďalších ekologických riešení v diaľkovej doprave.

„Tento ambiciózny nový projekt so značkou IVECO je súčasťou našej širšej stratégie aby aspoň 20-25 % našej flotily bolo vybavenej nízkoemisnými pohonmi do roku 2022 a 45-50 % flotily do roku 2025,“ hovorí oblastný výkonný riaditeľ GLS Klaus Schaedle. „Veríme, že bio-LNG technológia môže mať významný vplyv na naše odvetvie a pomôže zredukovať emisie až do 95 %, a z tohto dôvodu konáme v tomto smere rýchlo a odhodlane, s podporou značky IVECO,“ doplnil Schaedle.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button