Cestná doprava

Envirorezort odobril výstavbu úseku R3 Mošovce-Horná Štubňa

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odobrilo výstavbu úseku rýchlostnej cesty R3 Mošovce – Horná Štubňa v okrese Turčianske Teplice. Navrhlo, aby Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zabezpečila vybudovanie úseku v upravenom zelenom variante. Vyplýva to zo záverečného stanoviska, ktoré na svojej internetovej stránke uverejnilo mesto Turčianske Teplice. Proti rozhodnutiu envirorezortu ešte môže verejnosť podať rozklad.
      
Úsek rýchlostnej cesty R3 v okrese Turčianske Teplice pôvodne počítal s dvoma variantmi, modrým, ktorý obchádza zastavané územie Turčianskych Teplíc z východnej strany a zeleným, ktorý obchádza mesto zo západnej strany. Diaľničiari do posudzovania zaradili druhú úpravu zeleného variantu, ktorá obchádza Turčianske Teplice zo západnej strany. Tento bol do posudzovania vplyvov zaradený počas vypracovania správy o hodnotení, nakoľko na základe priebežných výsledkov Primeraného posúdenia územia sústavy Natura 2000 zistili významne negatívny vplyv pôvodných variantov na niektoré predmety ochrany územia. Technické riešenie tohto variantu počíta s viacerými opatreniami zohľadňujúcimi migráciu zveri.
      
V trase druhej úpravy zeleného variantu je celkovo navrhnutých šesť mostov na rýchlostnej ceste a jeden nadjazd. Menšie vodné toky sú preklenuté troma priepustmi, v trase sa nachádzajú štyri protihlukové steny a dve mimoúrovňové križovatky. Dĺžka variantu je 11,4 kilometra. Začína na severe Turčianskych Teplíc napojením sa na pripravovaný úsek R3 Rakovo – Mošovce a končí v napojení na vybudovaný obchvat Hornej Štubne.


Ďalšie články z kategórie Cestná doprava:

„MŽP SR dôsledne analyzovalo každú pripomienku a stanoviská od zainteresovaných subjektov. Z posúdenia správy o hodnotení navrhovanej činnosti, stanovísk, verejných prerokovaní a odborného posudku nevyplýva žiaden zásadný problémový okruh, ktorý by limitoval odporúčanie navrhovanej činnosti,“ ozrejmil envirorezort.
      
Z hľadiska umiestnenia navrhovanej činnosti neprináša táto podľa neho významné negatívne vplyvy na životné prostredie, ktoré by limitovali jej odsúhlasenie. „Predpokladané negatívne vplyvy sú zmierniteľné a eliminovateľné vhodne navrhnutými environmentálnymi opatreniami. Po zvážení všetkých súvislostí vyplývajúcich z procesu posudzovania bol odsúhlasený pre ďalší postup riešenia navrhovanej činnosti variant zelený, 2. úprava, a to pri dodržaní opatrení na elimináciu a minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie,“ doplnil.
      
Dobudovaním rýchlostnej cesty R3, ktorá zabezpečuje severojužné prepojenie Slovenska, chcú diaľničiari skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Trasa R3 začína pri Trstenej a pokračuje južným smerom na Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice, Šášovské Podhradie a Krupinu. Končí na štátnej hranici s Maďarskom. Výstavba úseku by mala priniesť okrem iného i podstatné odľahčenie dopravy na ceste I/65. Začiatok výstavby odhadli diaľničiari na rok 2027. Náklady na vybudovanie zeleného variantu by mali dosiahnuť približne 166 miliónov eur.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button