Cestná doprava

Druhá vlna pomoci má zahŕňať všetkých v komerčnej autobusovej doprave

Prvá pomoc autobusovým dopravcom v nepravidelnej doprave, organizovaná Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, sa týkala len menších dopravcov do 250 zamestnancov.

Nedotovanú dopravu – medzinárodnú aj tuzemskú, linkovú aj občasnú zájazdovú – však vykonávajú aj väčší dopravcovia nad 250 zamestnancov. Hrozí, že sa im pomoc neujde ani v druhej vlne. Upozornil na to Zväz autobusovej dopravy (ZAD). Zväz priblížil, že menšie množstvo autobusových dopravcov na Slovensku vykonáva aj tzv. výkony vo verejnom záujme na základe objednávky samosprávy. Všetky však v nejakej miere vykonávajú aj tzv. komerčnú dopravu, ktorá sa vykonáva bez akýchkoľvek dotácií od štátu alebo samosprávy.

Patrí tam napríklad pravidelná doprava, tuzemská alebo medzinárodná, ďalej nepravidelná doprava, napríklad firemné zájazdy či školské výlety, a treťou kategóriou je tzv. zmluvná doprava. Typickým reprezentantom tejto dopravy je doprava zamestnancov do výrobných fabrík. ZAD podotkol, že firmy uskutočňujúce dotovanú aj komerčnú dopravu vedú samostatné účtovné okruhy pre oba druhy dopráv tak, aby sa nezmiešavali a bolo možné ich kedykoľvek jasne odlíšiť, definovať ich nákladovosť a ziskovosť, a preukazovať tak opodstatnenosť napríklad aj štátnej podpory v čase koronakrízy.

V prvej vlne pomoci sa však špeciálna účelová pomoc pre autobusových dopravcov ušla len dopravcom do 250 zamestnancov. Väčšie podniky, ktoré podľa zväzu vzhľadom na svoju veľkosť trpia aj rádovo väčšími finančnými problémami, špeciálnu pomoc nedostali. Financovanie od samospráv z dotovanej dopravy použiť na účely krytia výpadkov komerčnej dopravy nemôžu. ZAD zdôraznil, že krížové dotovanie komerčnej a nekomerčnej dopravy Európska únia (EÚ) zakazuje.

Zväz poukázal na to, že sa pripravuje druhá pomoc pre autobusových dopravcov, veľkí dopravcovia však k rokovaniam oslovení neboli. „Je v záujme celého odvetvia autobusovej dopravy a všetkých ich zákazníkov, aby sa rokovania o ‚koronapomoci‘ viedli so všetkými relevantnými združeniami, pomoc bola rozdelená alikvótne, a nastavená tak, aby pokryla malých aj veľkých dopravcov so starším aj novším vozovým parkom,“ poznamenal prezident ZAD Peter Sádovský.

Združenie cestných dopravcov v SR Česmad Slovakia, ale aj ZAD či iniciatíva Za autobusy sú pripravené rokovať o pomoci s príslušným ministerstvom. Česmad a ZAD pripravili spoločný návrh pre kompenzácie v autobusovej doprave. Vychádza z českého a nemeckého modelu a pokrýva dopravcov so starším aj novším vozovým parkom. Dopravcovia s novším vozovým parkom majú podľa zväzu spravidla veľké záväzky voči bankám alebo leasingovým spoločnostiam, firmy so starším vozovým parkom už majú vozidlá splatené.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button