Cestná doprava

Dopravné riešenie pre Malokarpatský región

Dopravné riešenie pre Malokarpatský región. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prichádza s dopravným riešením pre Malokarpatský región, od Svätého Jura po Dubovú.

Pre vybudovanie krajského obchvatu sú pripravené viaceré riešenia trasovania jednotlivých úsekov, pre projekt sú aj financie. Zostávajúcimi kľúčovými úlohami zostáva majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod obchvatom i posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia BSK.

Keďže ide o zložitý a rozsiahly projekt, úspešná realizácia sa podľa predsedu BSK Juraja Drobu nezaobíde bez partnerského prístupu kraja, dotknutých miest a obcí, ako aj príslušných orgánov štátnej správy. „Práve majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov je aktuálne najdôležitejšou úlohou. Preto vyzývam všetky dotknuté mestá a obce na súčinnosť,“ zdôraznil Droba.

Výsledkom spolupráce s príslušnými primátormi a starostami je návrh trasovania obchvatu Malokarpatského regiónu s variantnými riešeniami, ktoré treba pre proces EIA. Keďže ide o náročnú stavbu, nie je možné realizovať obchvat tohto regiónu ako jednu ucelenú stavbu. „Zadefinovali sme konkrétne úseky výstavby. Budú sa realizovať ako samostatne fungujúce celky, ktoré sa budú následne vzájomne prepájať,“ podotkol Droba.

Predseda BSK Juraj Droba s primátormi a starostami (Zdroj: bratislavskykraj.sk)

Dopravné riešenie pre Malokarpatský región

Otázka financovania obchvatu Malokarpatska bola podľa kraja najväčším argumentačným sporom s Európskou komisiou (EK) počas prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027. Európska komisia totiž nepovažovala za potrebné financovať výstavbu ciest v rozvinutých regiónoch. Bratislavský kraj pritom predstavuje najvýznamnejší dopravný uzol Slovenska, ktorý je extrémne zaťažený tranzitnou dopravou. Výstavba obchvatu je spolu s investíciami do koľajovej dopravy kľúčovým projektom na zlepšenie dopravnej situácie.

V rámci aktuálneho návrhu Programu Slovensko 2021 – 2027 sa podarilo vyjednať alokáciu na vybrané úseky obchvatu. „Úlohou kraja ostáva získať finančné prostriedky na všetky potrebné úseky. To je ale podmienené realizáciou úsekov, na ktoré je vyčlenená finančná alokácia, a pripravenosťou ostatných úsekov na realizáciu,“ doplnila Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK.

Bratislavský kraj má skúsenosti s výstavbou ciest napríklad projektom výstavby cesty medzi diaľničnou križovatkou Triblavina a Teplými prameňmi. Ukončená by mala byť v septembri. Tento úsek je dôležitý z pohľadu budúceho napojenia obchvatu Malokarpatska na diaľnicu D1.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASRFoto: bratislavskykraj.sk

Prečítajte si aj

Back to top button