Cestná doprava

Do apríla budú autobusovú dopravu v KSK zabezpečovať doterajší dopravcovia

V Košickom kraji budú prímestskú autobusovú dopravu zabezpečovať až do 31. marca budúceho roka súčasní dopravcovia – spoločnosti ARRIVA Michalovce a eurobus. Od 1. apríla 2022 majú byť účinné nové zmluvy o tejto službe, ktoré Košický samosprávny kraj (KSK) uzavrie po aktuálne prebiehajúcom verejnom obstarávaní. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa KSK Anna Terezková.

Doterajším dopravcom sa končí zmluva koncom tohto roka. Tender na službu za celkovú odhadovanú hodnotu takmer 457 miliónov eur bez DPH vyhlásil KSK v polovici novembra. Obstarávanie sa delí na dve časti, a to pre oblasť KSK Západ s odhadovanou hodnotou 251,2 milióna eur a pre Východ s hodnotou 205,5 milióna eur. Pôvodne bol termín na predkladanie ponúk záujemcov 15. decembra, aktuálne došlo k posunu zhruba o dva týždne. „Potenciálni uchádzači predložili žiadosti o posun termínu účinnosti nových zmlúv. Košický samosprávny kraj tieto žiadosti posúdil a vyhovel im v časti predĺženia lehoty na predkladanie ponúk do 28. decembra 2021 a termínu účinnosti nových zmlúv od 1. apríla 2022,“ uviedla Terezková.

Pri zabezpečení autobusovej dopravy po 1. januári bude kraj podľa nej postupovať podľa paragrafu zákona o cestnej doprave, ktorý sa týka núdzových opatrení na zamedzenie prerušenia dopravných služieb. „Na základe toho bolo začaté správne konanie voči súčasným dopravcom, v utorok prebehli ústne pojednávanie. Obaja dopravcovia, spoločnosť ARRIVA Michalovce aj eurobus súhlasili s poskytovaním dopravných služieb do 31. marca 2022 za nezmenených podmienok pre cestujúcich. Znamená to, že aj naďalej bude v Košickom kraji poskytovaný pre cestujúcich rovnaký rozsah služieb,“ konštatovala hovorkyňa.

Pre cestujúcich sa tak podľa kraja od 1. januára podmienky cestovania prímestskou autobusovou dopravou meniť nebudú. V platnosti ostanú cestovné poriadky platné od 12. decembra 2021, ako aj cenníky, rovnako sa nebudú meniť podmienky ani po podpísaní zmlúv s novými dopravcami. „V súčasnosti prebieha súťaž v rozsahu a forme zverejnenej vo Vestníku Úradu verejného obstarávania (ÚVO). Aby sme dali možnosť zapojiť sa všetkým subjektom, ktoré o to majú záujem a vyhli sa špekuláciám o obmedzení hospodárskej súťaže, zazmluvňovanie nových dopravcov neprebieha formou priameho rokovacieho konania, ale formou verejnej súťaže,“ uviedla ďalej Terezková.

V súvislosti s meškaním výberu poskytovateľa kraj uvádza, že príprava verejnej súťaže prebiehala približne dva roky a proces verejného obstarávania na dopravcov začal v auguste 2020 zverejnením zámeru vyhlásiť túto verejnú súťaž v Úradnom vestníku EÚ. Rozhodujúce strategické dokumenty KSK, ktorými sú Plán udržateľnej mobility a Plán dopravnej obslužnosti KSK, ktoré určujú princípy nových súťaží na obsluhu územia, spôsob a rozsah objednávaných služieb, schválilo Zastupiteľstvo KSK v októbri 2020.

„Keďže prieskumy a predpoklady o ďalšom vývoji vychádzali v uvedených dokumentoch z údajov pred pandémiou, rozsah a charakter dopravných služieb museli byť upravené. Podmienky boli koordinované aj vzhľadom na vytvorenie IDS Východ, to znamená jednotnú podobu zmluvy a štandardov dopravnej obslužnosti na území KSK a PSK,“ konštatovala hovorkyňa. Vplyv na podmienky tejto súťaže mali podľa kraja zároveň meniace sa podmienky vyplývajúce zo zmien zákona o cestnej doprave a smernice EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, ako aj pandémia COVID-19 a výpadky tržieb.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button