Cestná doprava

DKV zahajuje zelenú misiu: do roku 2023 chce byť klimaticky pozitívnou spoločnosťou

Európska únia usiluje o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, čo si bude vyžadovať ekonomiku s nulovými emisiami CO2. Tento cieľ tvorí základ Zelenej dohody pre Európu a je v súlade so záväzkom EÚ realizovať globálne opatrenia na ochranu klímy v rámci Parížskej klimatickej dohody.

DKV ako poskytovateľ služieb pre mobilitu tieto záväzky podporuje. S ohľadom na vlastnú klimatickú bilanciu sa DKV chce stať do roku 2023 klimaticky pozitívnou spoločnosťou. Okrem toho bude podporovať svojich 250 000 zmluvných partnerov, aby do roku 2030 znížili emisie CO2 v oblasti dopravy o 30 percent. Preto DKV už dlhšiu dobu silne investuje do portfólia alternatívnych palív a digitálnych produktov. „Sme presvedčení o tom, že ambiciózne klimatické ciele EÚ je možné dosiahnuť iba vtedy, ak k tomu budú svojím pozitívnym prístupom prispievať všetci členovia dodávateľského reťazca. V odvetví mobility to teda nie je úloha len pre ropné spoločnosti, výrobcov vozidiel a spotrebiteľov. Preto tu budeme aktívni aj my ako poskytovatelia služieb,“ hovorí Marc Erkens, vedúci oddelenia trvalej udržateľnosti, novej mobility a vzťahov s verejnosťou v spoločnosti DKV.

Sektor dopravy ponúka v tomto ohľade enormný potenciál, pretože produkuje približne štvrtinu globálnych emisií CO2. DKV ako poskytovateľ služieb chce prispieť k využitiu tohto potenciálu tým, že poskytne zákazníkom a partnerom príslušné nástroje. DKV už dlhšiu dobu intenzívne investuje do svojho portfólia alternatívnych palív. Pri 5 000 čerpacích staniciach, s ktorými spoločnosť z Ratingenu nadväzuje každý rok spoluprácu, je zrejmé silné zameranie na rozmanitú ponuku palív, ktorá okrem bežného benzínu a nafty zahŕňa aj alternatívy ako LPG, LNG, CNG, vodík alebo nabíjacie stojany pre elektromobily. „S mimoriadnym úsilím pracujeme na vybudovaní najväčšej nezávislej nabíjacej siete v celej Európe. V súčasnosti máme v Európe 130 000 nabíjacích prípojok a tento počet veľmi dynamicky rastie. Aj pri LNG ponúkame so 150 stanicami aktuálne najväčšiu zásobovaciu sieť v Európe,“ hovorí Marco van Kalleveen, generálny riaditeľ spoločnosti DKV. „Chceme byť už dnes pripravení na budúce požiadavky našich zákazníkov ohľadom zásobovania.“

DKV ponúka okrem alternatívnych palív tiež digitálne produkty a telematický systém DKV LIVE, aby mohli dopravcovia ešte viac znižovať emisie CO2 vo svojom vozovom parku hospodárnejšie jazdou a optimalizovaným čerpaním paliva. DKV bude o dosahovanom pokroku v oblasti ochrany klímy pravidelne informovať v každoročne vydávanej správe o korporátnej zodpovednosti.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová sprva

Prečítajte si aj

Back to top button