Cestná doprava

BBSK opraví cestu z Fiľakova do Hajnáčky, zrekonštruuje aj osem mostov

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zrekonštruuje takmer desať kilometrov dlhý úsek cesty II/571 na juhu Lučeneckého okresu vedúci z Fiľakova k hranici s okresom Rimavská Sobota. V rámci prác počíta aj s komplexnou rekonštrukciou ôsmich mostov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

„Práce budú prebiehať v katastri mesta Fiľakovo a obcí Šíd, Čamovce a Šurice. V rámci stavebných úprav sa v daných úsekoch opraví existujúca komunikácia, ktorej povrch je rozrušený pozdĺžnymi, priečnymi a sieťovými trhlinami,“ priblížila Štepáneková.

V intraviláne obcí bude oprava komunikácie pozostávať z odfrézovania existujúcej vozovky a položenia nových konštrukčných vrstiev komunikácie, v miestach zlej únosnosti vozovky bude pod asfaltové vrstvy uložená geomreža. V extraviláne novú asfaltovú vrstvu nanesú na existujúcu komunikáciu, odfrézované budú len miesta častého výskytu rozpadu vozovky.

Podľa BBSK je veľká časť predmetného úseku cesty II/571 v značne poškodenom stave. „Intenzitou dopravy, jej preťažovaním a nedostatočným odvádzaním dažďovej vody z povrchu komunikácie cez zanesený nespevnený rigol dochádza k strate stability krajníc a komunikácie, čoho dôsledkom bolo poškodenie povrchu cesty pozdĺžnymi, priečnymi a sieťovými trhlinami,“ vysvetlila Štepáneková.

V rámci rekonštrukcie sa počíta aj s komplexnou opravou ôsmich mostov a celkom 14 priepustov. „Priepusty sa budú rekonštruovať a budú sa dopĺňať chýbajúce kalové jamy, upravovať vyústenie priepustov a spevňovať vtokové úseky rigolov,“ dodala Štepáneková. Pri obci Šíd bude vybudovaná aj nová zastávka so zastávkovým pruhom, ktorý je riešený ako nová konštrukcia vozovky.

Na rekonštrukciu cesty II/571 použije BBSK finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie z programu IROP. Vysúťažená cena diela predstavuje viac ako 2,54 milióna eur s DPH, zhotoviteľom rekonštrukcie bude spoločnosť Eurovia SK. Výsledky kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu očakáva BBSK v druhej polovici októbra, v prípade priaznivého výsledku bude nasledovať odovzdanie staveniska. Začiatok stavebných prác bude závisieť aj od poveternostných podmienok, práce by však mohli odštartovať ešte koncom tohto roka.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button