Cestná doprava

Banskobystrický samosprávny kraj opraví takmer 200 kilometrov ciest

Pri prácach pritom využíva i technológiu recyklácie asfaltových vrstiev na mieste a za studena, ktorá ešte v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) použitá nebola. Vedenie BBSK metódu predstavilo pri rekonštrukcii úseku medzi obcami Hronsek a Veľká Lúka v Banskobystrickom okrese.

„Máme 1650 km ciest, z ktorých 46 percent bolo v zúfalom stave a nezrekonštruovaných,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter s tým, že dynamika rekonštrukcií v uplynulých rokoch neustále rástla a dosahuje historicky najväčšie investície. Kým v roku 2017 kraj opravil 21 km ciest, v roku 2020 to bolo už 200 km.

„Dnes môžeme skonštatovať, že vyriešiť stav ciest druhej a tretej triedy, čo bolo našou prioritou po nástupe do úradu, sa nám aj podarilo. V kombinácii vlastných zdrojov, úverov a eurofondov bude do konca tohto roku zrekonštruovaných celkovo 700 km ciest,“ priblížil podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Ako dodal, BBSK bude v trende pokračovať, cieľom je, aby všetky cesty, ktoré boli v havarijnom a nevyhovujúcom stave, boli do piatich rokov opravené.

Pri rekonštrukcii viacerých úsekov využíva zhotoviteľ – spoločnosť Viakorp – technológiu recyklácie za studena, ktorá v krajinách V4 ešte použitá nebola. „Ide o hĺbkovú recykláciu podložia. Používame nový stroj, ktorý dokáže robiť recykláciu v jednom kroku, čím skracujeme dobu stavby o dve tretiny. Životnosť podloží týmto spôsobom predlžujeme o 15 až 20 rokov,“ uviedol konateľ spoločnosti Ján Bohovic s tým, že takýto postup je efektívnejší i ekologickejší, nakoľko pri ňom nevznikajú žiadne odpady.

Do konca roku 2021 budú môcť vodiči v BBSK využívať celkovo 559,753 km zrekonštruovaných ciest, do ktorých išlo rozpočtu kraja viac ako 57,4 milióna eur. Ďalších 120 km úsekov bude opravených z eurofondov.

Medzi dlhoočakávané rekonštrukcie, ktoré sa uskutočnia ešte tento rok, patria napríklad úseky medzi Breznom a Čiernym Balogom a cesta medzi Utekáčom a Kokavou nad Rimavicou. „V pláne je tento rok aj začiatok rekonštrukcie v úseku cesty II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník,“ doplnil predseda BBSK.

Ako upozornilo vedenie BBSK, so stavebnými prácami na cestách sa v najbližších mesiacoch stretnú obyvatelia všetkých okresov. Kraj sa však okrem toho zameriava aj na budovanie nových úsekov. „V tejto chvíli sa už podávajú stavebné povolenia pre výstavbu križovatky a obchvatu Kostiviarskej v Banskej Bystrici a zároveň finišujeme s výkupom a majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod cestou na Pršiansku terasu,“ prezradil predseda Komisie dopravy Zastupiteľstva BBSK Jakub Gajdošík.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button