Cestná doprava

Aktuálne informácie pre vodičov nákladných vozidiel – Maďarsko

Pravidlá platné v pre cestnú nákladnú dopravu v Maďarsku sa dňom 21.3.2020 zmenili a doplnili, všetky zmeny a linky vám prinášame v nasledujúcom článku.

Nákladná doprava
Vodiči nákladnej dopravy, ktorí sú občanmi Maďarska, môžu na prepravu tovaru využiť ktorúkoľvek dostupnú cestu. Profesionálni vodiči prevážajúci tovar, ktorí nie sú občanmi Maďarska, môžu prekročiť štátnu hranicu a pokračovať v ceste, prechod cez hranice je však možný iba na určených hraničných priechodoch a po Maďarsku sa môžu presúvať iba po vyznačených cestách. Nájdete ich na mape TU, sú vyznačené modrou farbou. Pozor, niekedy mapa nie je 100 % aktuálna.

Zastávky sú dovolené len na určených miestach a čerpacích staniciach. V kabíne môže byť iba vodič, žiadny pasažieri. Územie Maďarska by mali prejsť najrýchlejšie ako je to možné, bez porušenia pravidiel cestnej premávky. Musia disponovať žltou pečiatkou, ktorú im dáva polícia pri prechode cez hranicu.

Cestná nákladná doprava prichádzajúca a odchádzajúca z destinácie v Maďarsku
Vodiči nákladných vozidiel, ktorí sú občanmi Maďarska môžu použiť na prepravu tovaru ktorúkoľvek cestu. Vodiči s maďarským občianstvom prichádzajúci z Talianska môžu podľa platného vládneho dekrétu vstúpiť do krajiny, musia vša stráviť 14 dní v povinnej domácej karanténe.

Profesionálni vodiči, ktorí nie sú občanmi Maďarska a ich nakládka resp. vykládka sa uskutočňuje v Maďarsku, môžu vstúpiť do krajiny na určených hraničných priechodoch a pohybovať sa po cestách vyznačených modrou farbou (mapa TU).

Profesionálni vodiči, ktorí nie sú občanmi Maďarska a prichádzajú z územia Talianska a pokračujú do destinácie v Maďarsku, môžu ísť iba na miesto nakládky resp. vykládky a musia opustiť krajinu cez jeden z určených hraničných priechodov (modrý koridor). Ich vozidlo musí byť vybavené dostatočnými ochrannými pomôckami ako sú rukavice, rúška alebo respirátory a dezinfekcia. Osobný kontakt s vodičom je možný iba pri použití vhodných ochranných prostriedkov.

Rukavice musia byť vymenené po každom použití. Až po odovzdanie dokumentov súvisiacich s nákladom nesmie byť medzi vodičom a prijímacím pracovníkom žiadny kontakt. Vodič sa nemá podieľať na nakládke/vykládke, vyžaduje sa, aby zostal v kabíne. Po dokončení nakládky je povinný skontrolovať a zabezpečiť bezpečné upevnenie nákladu.

Podľa informácií IRU vozidlá vedené zahraničnými vodičmi, ktoré prichádzajú z Talianska (aj keď iba tranzitovali), Číny, Južnej Kórey, Iránu a Izraela môžu vstúpiť na územie Maďarska, avšak na niektorých hraničných priechodch dostávajú rozhodnutie o tom, že na mieste nakládky/vykládky majú stráviť 14-dňovú karanténu. V tomto prípade môže vodič opustiť určený karanténny priestor ak:

– je schopný viesť vozidlo
– nemá žiadne príznaky choroby COVID-19
– jeho zamestnávateľ/manažér to považuje za vhodné

Ak sú vyššie uvedené podmienky splnené, vodič môže opustiť karanténnu zónu avšak musí byť o tom informovaný príslušný zodpovedný úrad (úrad, ktorý vydal nariadenie o karanténe)! Do miesta nakládky/vykládky musí vodič prísť po modrej trase a zastavovať môže iba na určených miestach a čerpacích staniciach.

Ak vodič pri prechode hraničným priechodom nedostane papier nariaďujúci 14-dňovú karanténu znamená to, že sa táto od neho nevyžaduje. Podľa IRU prax ukazuje, že vodiči, ktorí nariadenie o karanténe na hraniciach dostali a ignoorvali ho, mohli krajinu opustiť aj bez informovania príslušného úradu.

Prejadznosť hraničných priechodov
Prejazdné hraničné priechody spolu s trasami, ktoré tvoria tv. modrý koridor, po ktorom môžu jazdiť zahraniční vodiči tranzitujúci alebo končiaci svoju cestu v Maďarsku, sú vyznačené na tejto mape. Slovinsko nemá v súčasnosti žiadny hraničný priechod otvorený pre tranzitujúcu nákladnú dopravu. Nákladná doprava s cieľovou stanicou v Slovinsku prejde cez hraničný priechod Tornyiszentmiklós – Pince (M70), platí to pre občanov Maďarska, situácia pre zahraničných vodičov nie je známa.

Pre vozidlá a súpravy s celkovo váhou nad 7,5 tony platí všeobecná výnimka až do odvolania, rovnako platí od 21.3. do 19.4.2020 tolerancia jazdných časov a to v nasledujúcom rozsahu:
– maximálny čas dennej jazdy sa zvyšuje z 9 na 11 hodín,
– maximálny čas týždennej jazdy sa zvyšuje z 56 na 65 hodín,
– celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov sa zvyšuje z 90 hodín na 105 hodín,
– odič má neprerušovanú prestávku trvajúcu najmenej štyridsaťpäť minút, ak nezačína čerpať dobu odpočinku, po piatich a pol hodinách jazdy,
– minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín,

Informácie nájdete aj na oficiálnej stránke: http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/.

„Robíme všetko čo je v našich silách aby sme zabezpečili plynulý a bezproblémový transport tovarov, pretože je to nevyhntuné pre bezpečnosť ľudí, zabezpečenie ich zásobovania a pre fungovanie ekonomiky našej krajiny,“ povedal minister zahraničných vecí Maďarskej republiky.

Osobná doprava
Maďarsko uzavrelo svoje hranice pre osobnú dopravu, do krajiny smú vstúpiť iba občania Maďarska a ich blízki rodinní príslušníci, ktorí s nimi cestujú (aj pokiaľ nie sú občanmi Maďarska). Dočasne môžu byť niektoré hraničné priechody otvorené pre občanov Rumunska, Bulharska a Srbska, aby sa bezpečne dostali cez Maďarsko domov, ide však iba o čas nevyhnutný na presun cez Maďarské územie.

V spolupráci
IRU
Zdroj
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button