Logistika a skladovanie

Ťažký náklad na ceste

Divízia DDACHSER Air & Sea Logistics zorganizovala prepravu nadrozmerného stroja na výrobu automobilov. 138-tonový náklad bol prepravený po mori z Brazílie do Mexika. Po demontáži stroja na 14 častí vážil najväčší kus − kompresor − úctyhodných 125 ton.

Cesta začala v brazílskom Jundiaí prepravou na podvozku pre ťažké náklady z brazílskeho štátu Sao Paulo, odkiaľ náklad putoval kontajnerovou loďou do Mexika. Tam sa opäť naložil na kamión a smeroval do finálnej destinácie, výrobného závodu v meste Silao v centrálnom Mexiku. Projekt takéhoto rozsahu si vyžiadal expertov z pobočiek v Brazílii, Mexiku a USA.

„Našich zákazníkov pravidelne podporujeme v riešení ich komplexných logistických výziev,“ hovorí Guido Gries, Managing Director DACHSER Americas. „Komplexné projekty s nadrozmerným nákladom vždy predstavujú špeciálnu výzvu. Okrem hlbokých znalostí vyžadujú také projekty tiež inovatívny spôsob myslenia.“ Skúsenosti a hustá logistická sieť v Latinskej Amerike boli pre zákazníka rozhodujúcim faktorom prečo sa rozhodo lpre spoločnosť DACHSER.

Prvá časť: po Brazílii na lowdeck návese

Od začiatku bola táto preprava veľkou výzvou: stroj bol stále v prevádzke a bol umiestnený v zapustenej nádrži s hĺbkou 5,5 metra. DACHSER si v Brazílii najal lokálneho partnera − špecialistu na manipuláciu s ťažkými bremenami, aby časti stroja z nádrži vyzdvihol. Komponenty stroja potom museli byť demontované na 14 častí s rôznymi rozmermi. Dôležitá pritom bola aj rýchlosť prác − logicky čas odoslania v Brazílii ovplyvňoval aj čas doručenia v Mexiku.

Stroj na výrobu automobilov bol rozložený na 14 častí, najťažšia vážila 125 ton (FOTO: DACHSER)

Cesta pokračovala na viacnápravovom návese po vopred schválenej trase do prístavu Santos. Z dôvodu reštrikcií spojených s pandémiou COVID-19 nemal náklad policajný sprievod a bola mu povolená cesta cez čiastočne hornatý terén len od 23:00 večer do 6:00 ráno. Ťažkému nákladu trvalo spolu sedem dní, kým prekonal takmer 160 kilometrov dlhý úsek z Jundaiaí do prístavu v Santos. „Keď sa plánuje preprava takých rozmerov, musíte zohľadniť viacero faktorov. Ale od samotného začiatku sme vedeli, že kľúčovou bude u tohto projektu komunikácia,“ hovorí João Caldana, Managing Director DACHSER Brazil a dodáva: „Projekt vyžadoval služby viacerých rôznych strán − od úradov vystavujúcich potrebné povolenia, cez colného sprostredkovateľa a miestnu samosprávu až po pozemného a námorného prepravcu. Aby bola zaistená bezproblémová realizácia takéhoto projektu je nevyhnutné každú zo strán udržiavať v tempe a plne angažovanú.“

Kontajnerovou loďou do Mexika

Pri zariaďovaní námornej prepravy bolo nevyhnutné rozhodnúť sa medzi využitím konvenčného lodenia a Ro-Ro loďou. Po dôkladnej analýze nákladov, prepravných časov a okrem iného aj bezpečnosti pri preprave nákladu sa DACHSER rozhodol pre riešenie formou konvenčnej break bulk prepravy. Tá ponúka odosielateľovi flexibilitu pri nakládke a vykládke a tiež pri skladovaní a súčasne prináša efektivitu v pomere nákladov a dodacej lehoty.

V spolupráci s lodiarskou spoločnosťou CMA-CGM vybral tím DACHSER Brazil zodpovedajúci typ lode na prepravu nadrozmeru. Rozhodnutie padlo na kontajnerovú loď ako najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenie. Náklad bol uskladnený v podpalubí lode v tzv. flat rack a platform kontajneroch.
V prístave Santos zásielku čakala ďalšia výzva: aby sa pri nakládke ťažkého nákladu zabránilo potenciálnej kolízii s terminálovými žeriavmi, musel byť prítomný plávajúci žeriav, ktorý umožnil posádke nakladať na opačnej strane lode, a tak sa vyhnúť terminálovým žeriavom. Na to bolo potrebné dobré počasie, pretože pri zdvihu musí byť zaistené presné rozloženie hmotnosti.

Logisticky náročná výzva si vyžiadala spoluprácu troch pobočiek (FOTO: DACHSER)

Vplyvy COVID-19 boli aj tu

Po 30 dňoch na mori dorazil náklad do prístavu Veracruz v Mexiku na pobreží Atlantického oceánu. Bolo to na konci mexického sviatočného víkendu, vďaka dobrej koordinácii však sviatok prepravu nijako nespomalil. Náklad bol preložený priamo z lode na kamión pre nadrozmerný náklad, ktorý čakal vedľa nej. Colné formality boli vybavené počas nasledujúceho dňa.

Podobne ako pri realizácii prvej časti trasy v Brazílii bol náklad prepravený pozemnou cestou z prístavu do výrobného závodu a to za dodržania preventívnych opatrení na mieste vykládky, ktoré sa dodržiavajú kvôli boju s pandémiou nového kronavírusu. Aj napriek vopred schválenej trase po cestách nižších tried musel plán akceptovať dočasné uzávierky, dané časovými oknami a chýbajúcou policajnou eskortou. Sedemsto kilometrov dlhá trasa z prístavu vo Veracruz do výrobného závodu zákazníka v Silau v centrálnom Mexiku potom trvala dlhšie ako tri dni. Akonáhle ťažký náklad dorazil do svojej cieľovej destinácie, z kamióna ho zložili tri žeriavy.

Spoločné dosiahnutie zdanlivo nedosiahnuteľného

„Úspešná implementácia projektu takéhoto rozsahu naviac v dobe pandémie, je obrovský úspech,“ hovorí Edgardo Hamon, Managing Director DACHSER Mexico. „Ukazuje to, ako dobre spolupracujú jednotlivé národné organizácie v rámci rodiny DACHSER, aby dosiahli toho, čo sa javí ako nedosiahnuteľné,“ dodáva Hamon.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button