Logistika a skladovanie

Slovensko zaplatí 277 miliónov eur za podhodnotené clo z čínskych dovozov

Slovenská republika zaplatí Európskej únii 277,251 milióna eur. O tie mala prísť Európska únia podľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) na výnosoch z cla tak, že bol na Slovensko v období od roku 2012 do 2019 dovážaný podhodnocovaný čínsky textil a obuv. Slovensko uvedenú sumu zaplatí s výhradou, v ktorej uvedie dôvod nesúhlasu s touto sumou. Vyplýva to z materiálu návrh na úhradu odvodu do rozpočtu EÚ s výhradou za údajnú stratu tradičných vlastných zdrojov, ktorý v stredu schválila vláda.

Platba zabezpečí, že už nebudú rásť úroky z omeškania, ktoré sú v súčasnosti približne vo výške 3,8 milióna eur za mesiac a zároveň si vláda vznesenou výhradou ponechá možnosť požiadať o vrátenie platby. Podobný postup zvolili aj ďalšie krajiny, ktorých sa rovnaký problém dotýka. Čaká sa najmä na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ v podobnom spore. V súčasnosti už úroky z omeškania prekročili výšku 240 miliónov eur.

V rámci výhrady bude Slovenská republika prezentovať Európskej komisii svoje námietky k použitiu štatistickej metódy OLAFU, ktorá bola pôvodne vytvorená na analyzovanie rizika vo vzťahu k identifikácii podhodnotenia dovezeného tovaru a jeho kvantifikácie. „Následne sa vytvorí priestor na rokovania s Európskou komisiou. Ako právny nástroj poslednej možnosti existuje žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia na Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ,“ uviedlo Ministerstvo financií SR v schválenom návrhu.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button