Logistika a skladovanie

Revolúcia v logistike!

Neustále zvyšovanie dopravnej intenzity na cestách je dôvodom, prečo odborníci neustále hľadajú nové riešenia, ktoré by logistické systémy posunuli o krok vpred. Jedným z riešení je aj systém CargoCap, ktorý predstavil profesor Dietrich Stein so svojimi spolupracovníkmi z univerzity v Bochume.

Ide o technologické riešenie, ktoré presúva prepravu nákladu z povrchových dopravných systémov (cesta, železnica) do podzemného systému tunelov. Je to teda „metro“ určené pre prepravu nákladov. Táto technológia vychádza v podstate z potrubných prepravných systémov, ktoré sa však v súčasnosti využívajú takmer výlučne na prepravu tekutých a plynných komodít. Základom systému je sieť tunelov, ktorou by boli prepojené obsluhované miesta. Nakládka a vykládka prepravovaného tovaru by sa mala realizovať v staniciach, ktoré sú umiestnené takisto pod povrchom a sú spojené s povrchovými prepravnými systémami. V tuneloch má byť položené potrubie, ktoré tvorí dopravnú infraštruktúru pre samotný dopravný prostriedok – kabínu (vozeň) na prepravu nákladu. Využitie systému CargoCap by našlo uplatnenie najmä pri preprave kusových zásielok. V počiatočnej fáze sa počíta s prepojením najmä veľkých miest v nemeckom regióne Porúrie, medzi ktorými sú najhustejšie tovarové a materiálové toky. Postupne by mohla byť vytvorená hustá sieť, ktorá by zabezpečovala spojenie celého regiónu.
 
Technológia
Pri návrhu systému CargoCap sa vychádzalo zo štúdií, podľa ktorých až 80 % tovaru je prepravovaného na europaletách. S europaletou sa preto počítalo ako so základnou prepravnou jednotkou. Každý vozeň systému CargoCap je prispôsobený na prepravu dvoch štandardizovaných europaliet. Priemer potrubia uloženého v tuneloch je 1,6 m. Samotný pohyb vozňov je zabezpečený prostredníctvom koľají a pohon vozňov zabezpečujú trojfázové asynchrónne elektromotory (pohon každého kolesa je zabezpečený samostatným motorom). Tento koncept zabezpečuje nízku spotrebu energie, malé investičné náklady, dlhú životnosť a malé nároky na údržbu. Zvolený systém by mal zabezpečiť optimálne napájanie spojené s vysokou prevádzkovou bezpečnosťou. Rýchlosť vozňov by mala byť štandardne 36 km/h (10 m/s). Každý vozeň môže byť vypravený zvlášť, alebo môžu byť vypravené celé súpravy vozňov. Riadenie samotnej prevádzky, nakládky i vykládky je plne automatizované a riadené počítačom. Na správnu prevádzku dohliadajú zodpovední pracovníci v riadiacom centre.
 
Stav projektu
Projektová fáza systému CargoCap bola už úspešne dokončená. Je tiež vytvorený prototyp systému v mierke 1:2, ku ktorému bola skonštruovaná skúšobná dráha. Tvorcovia systému okrem návrhu samotných vozňov a infraštruktúry pracovali tiež na technológii samotného razenia tunelov a umiestňovania potrubia. Taktiež je pripravený plán na vybudovanie prvej linky, ktorá by mala spájať Dortmund a Duisburg. Dĺžka tejto dvojkoľajovej linky s 24 zastávkami by mala byť 80 km. Investičné náklady na tieto linky sa odhadujú na 750 miliónov eur. Ako hovorí D. Stein, „Teoreticky môžeme začať so stavbou okamžite, čaká sa len na rozhodnutie štátu.“
 
Zdroj: DN Transport

Prečítajte si aj

Back to top button