Logistika a skladovanie

Pošta úspešne ukončila všetky tri časti súťaže na poskytovanie ochrany majetku

Slovenská pošta úspešne ukončila všetky tri časti verejnej súťaže na poskytovanie ochrany majetku. Rámcové dohody na výkon strážnej služby uzatvorila so spoločnosťou LAMA SK. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková. Jediným hodnotiacim kritériom vo verejnej súťaži bola cena za poskytované služby. Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu vo všetkých troch častiach, pričom cena bola vyhodnocovaná prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie.

Slovenská pošta uzatvorila rámcové dohody so spoločnosťou LAMA SK pre oblasť západ na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej dohody necelých 4,8 milióna eur bez DPH, pre oblasť stred na obdobie 48 mesiacov s limitom vo výške 2,8 milióna eur bez DPH a pre oblasť východ na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej dohody vo výške 1,9 milióna eur DPH. Dorčáková priblížila, že úspora pre oblasť západ je vo výške 8500 eur bez DPH oproti predpokladanej hodnote zákazky, pre oblasť stred predstavuje 15.000 eur bez DPH oproti predpokladanej cene a pre oblasť východ je vo výške 15.500 eur bez DPH oproti predpokladanej hodnote.

Slovenská pošta verejnú súťaž na poskytovanie ochrany majetku vyhlásila 17. augusta minulého roka a bola rozdelená na tri časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov. V lehote na predkladanie ponúk bolo na jednotlivé časti podľa regiónov predložených 10, 11 a 15 ponúk. Uchádzač vyhodnotený ako úspešný vo všetkých troch častiach bol v novembri minulého roka vyzvaný na súčinnosť. Spoločnosť LAMA SK však v stanovenej lehote nesplnila zákonnú povinnosť zápisu v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). V zmysle platnej legislatívy tak nebola pošta oprávnená podpísať zmluvu so subjektom, ktorý nie je zapísaný v tomto registri.

Vlani v decembri zároveň pošta prijala námietku jedného z uchádzačov. Počas rozhodovania o námietkach Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa LAMA SK zapísala do RPVS, čím podľa Dorčákovej splnila všetky zákonné náležitosti podmieňujúce podpísanie zmluvného vzťahu so Slovenskou poštou. Dôsledkom rozhodnutia ÚVO bolo vrátenie spoločnosti LAMA SK späť do procesu vyhodnocovania ponúk, preto pošta pristúpila k podpísaniu zmluvných vzťahov s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný a zároveň už bol zapísaný v RPVS.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button