Logistika a skladovanie

Developerská spoločnosť VGP zverejnila svoju prvú správu o zodpovednom podnikaní

Spoločnosť VGP NV, paneurópsky developer, ktorý riadi a vlastní vysokokvalitné logistické a polopriemyselné stavby, vydal svoju prvú správu o zodpovendom podnikaní (Corporate Responsibility Report).

Na základe pokračujúceho dialógu s akcionármi a so zúčastnenými stranami a s dôrazom na ciele stanovené Organizáciou Spojený národov v dokumente UN Sustainable Development Goals (SDG) idenbtifikovala spoločnosť VGP oblasti, kde môže priniesť najväčší prínos.

Prvá správa o zodpovednom podnikaní podčiarkuje jej pokrok a záväzok k posilňovaniu trvalo udržateľného rastu v každodenných operáciách. Popisuje korporátnu udržateľnosť, politiku a smernice, ktoré ju doviedli k splneniu dôležitých cieľov a zaoberá sa aj cieľmi, ktoré si VGP stanovila pre rok 2020. Správa bola pripravená podľa štandardov GRI.

VGP už v roku 2019 spustila a implementovala viacero iniciatív ako napríklad VGP Renewable Energy, ktorá sa zameriava na obnoviteľné zdroje energií. Ide o novú obchodnú líniu plne vlastnenú spoločnosťou VGP N.V., ktorá má za úlohu využiť plochu striech VGP parkov pre fotovoltaické systémy a najnovšie energetické technológie. Spoločnosť má jasný cieľ certifikovať všetky nové budovy od tohto roka certifikátom BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Jej ďalším cieľom je odštartovať nadáciu VGP Foundation.

„Toto je naša prvá správa o zodpovednom podnikaní, ktorá má zdôrazniť, že chceme robiť viac ako iba byť úspešní vo vytváraní pridanej hodnoty pre našich klientov a akcionárov, chceme tiež vrátiť niečo späť spoločnosti a planéte. Ale toto nie je oddelené od nášho každodenného biznisu,“ povedal Jan Van Geet, generálny riaditeľ spoločnosti VGP.

„Podniková zodpovednosť nie je niečo, čo je dobré mať, je to kľúčová pre našu stratégiu a poháňaná princípom našej spoločnosti ´Budujeme zajtrajšok dnes´. Pre rok 2020 sme si zadali ešte vyššie ciele trvalo udržateľného rozvoja, pretože veríme, že privátny sektor hrá dôležitú úlohu vo vytváraní riešení, ktoré pomáhajú rásť ekonomike a poukazujú na výzvy ako je napríklad zmena klímy,“ dodal Jan Van Geet.

Prečítajte si aj

Back to top button