Logistika a skladovanie

3D pohľad do skladu

Systém Linde Warehouse Navigator pomáha malým a stredne veľkým spoločnostiam digitálne organizovať všetky skladové procesy. Modulárne riešenie, ktoré pozostáva zo systému riadenia skladu, ako aj navádzacieho systému vychystávania a vedenia vysokozdvižného vozíka, umožňuje dosiahnuť dlhodobé úspory času a nákladov a ponúka rôzne špeciálne možnosti.

Trojrozmerný pohľad vizualizuje sklad vrátane tovaru v reálnom čase a ukazuje vodičom najrýchlejšiu trasu do cieľa. Popritom softvér automaticky dokumentuje pohyby nosičov nákladu na rôznych miestach skladovania.
Mnoho malých a stredne veľkých spoločností stále organizuje svoje skladové procesy ručne pomocou tabuliek, zoznamov a papierov. „Z dlhodobého hľadiska to však nie je efektívne ani moderné a poškodzuje to zisk a konkurencieschopnosť,“ hovorí Christoph Hock, produktový manažér softvérových riešení.

„Dokonca aj s flotilami troch alebo štyroch vysokozdvižných vozíkov je neprehľadné, keď sú procesy prichádzajúceho a odchádzajúceho tovaru, ako aj operácie skladovania a vychystávania organizované manuálne – papierovo.“
Linde Warehouse Navigator poskytuje riešenie vo forme digitálneho skladového manažmentu. Rozsah jeho funkcií je možné prispôsobiť rôznym skladovým scenárom a krok za krokom ho rozširovať.

Vývojári kládli veľký dôraz na poskytovanie prehľadných a konfigurovateľných používateľských rozhraní a zaistili, aby do systému bolo možné integrovať mobilné zariadenia. Školenia a podpora naživo sú súčasťou každého balíkového riešenia. Požadované softvérové licencie je možné zakúpiť alebo si prenajať za mesačný poplatok. To zahŕňa aj poplatky za cloud hosting.

Spoľahlivé sledovanie tovaru a kompletný prehľad

Po inštalácii je Linde Warehouse Navigator možné používať na bezpapierové manažovanie, monitorovanie a dokumentáciu všetkých objednávok a zásob, ako aj pohybov tovaru v sklade. Základom je systém skladového manažmentu (WMS), ktorý je vhodný pre všetky typy skladov, ako aj pre štandardné stratégie skladovania a vychystávania. „Navyše, aj základná verzia ponúka zákazníkom prehľad konkrétnych kľúčových ukazovateľov, na základe ktorých môžu svoje procesy ďalej zlepšovať,“ hovorí Christoph Hock.

Pre produktového manažéra je vrcholom softvéru to, že umožňuje 3D vizualizáciu všetkých skladovacích miest, ktorá ukazuje ich aktuálnu obsadenosť. Vybrané položky sú farebne odlíšené, aby bolo možné ľahko identifikovať ich pozíciu v sklade. „Táto funkcia je obzvlášť užitočná pre blokové sklady,“ hovorí Hock. Okrem toho je k dispozícii tiež nepretržité sledovanie nosičov nákladu prostredníctvom voliteľného systému lokalizácie v reálnom čase – Real-Time Locating System (RTLS).

V spojení s RTLS koordinuje systém navádzania vysokozdvižného vozíka (forklift guiding system – FGS) trasy vozíkov v reálnom čase a zobrazuje všetky vysokozdvižné vozíky a AGV vozíky pracujúce v sklade. Prepravné objednávky prideľujú buď zamestnanci ručne, napríklad prostredníctvom funkcie „drag-and-drop“ vo vizualizačnom systéme skladu alebo prostredníctvom systému vyvolávania vysokozdvižného vozíka (tlačidlo volania).

Alternatívne je možné objednávky prideľovať aj automaticky, napríklad zo systému ERP prostredníctvom rozhrania alebo vtedy, keď nie sú splnené preddefinované prahové hodnoty. Optimálna trasa do cieľa sa vodičom zobrazuje pomocou šípok v 3D zobrazení. Zdroj a cieľ prepravnej objednávky sú tiež farebne zvýraznené.

Treťou súčasťou systému Linde Warehouse Navigator je systém vychystávania. Systém spája menšie objednávky s rôznymi jednotlivými položkami do paralelného vychystávania (vychystávanie pre viac objednávok). Väčšie objednávky je možné rozdeliť na niekoľko čiastkových objednávok a následne spojiť.

V neposlednom rade softvérové riešenie pomáha harmonizovať prevádzkové IT prostredie a znižuje počet zapojených kontaktov. Prostredníctvom štandardných rozhraní je možné integrovať vozíky do veľmi úzkych uličiek a AGV vozíky. „Tým sa znižujú tak náklady ako aj časy uvedenia vozíkov do prevádzky,“ vysvetľuje Christoph Hock.

V spolupráci
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button