Železničná doprava

ŽSR vyhlásili súťaž na štúdiu vysokorýchlostnej trate prepojenia V4

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili súťaž na národnú štúdiu uskutočniteľnosti vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4. Cenu odhadujú na 1,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie národnej štúdie uskutočniteľnosti pre traťové úseky na území Slovenskej republiky v rámci medzinárodného projektu Vysokorýchlostné železničné prepojenie krajín V4 Budapešť – Bratislava – Praha – Varšava.

„Štúdia uskutočniteľnosti navrhne súbor špecifických opatrení potvrdených zberom dát a analýzami a identifikuje zoznam riešení, ktoré by mohli byť posúdené a ďalej pripravované a realizované v krátkodobom, strednodobom, prípadne dlhodobom výhľade,“ uvádza sa v oznámení.

ŽSR požadujú spracovať dopravne, technicky, ekonomicky a environmentálne obhájiteľné riešenia plniace ciele projektu a navrhnúť optimálny prevádzkový koncept pre každé navrhnuté technické riešenie. Chcú tiež posúdiť a zdôvodniť potrebu realizácie nových železničných staníc alebo zastávok v nových lokalitách, ale napríklad aj posúdiť nové možnosti funkčného využitia existujúcej železničnej siete po výstavbe novej trate.

Zákazka zahŕňa okrem iného aj spracovanie kapacitnej analýzy existujúcej železničnej infraštruktúry uzla Bratislava a trate Devínska Nová Ves – Kúty – slovensko-česká štátna hranica. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 28. marca tohto roka.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button