Železničná doprava

ŽSR poskytnú nájomníkom maximálnu zľavu 50 %

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) poskytnú nájomníkom zľavu v maximálnej možnej výške, a to 50 %. Týmto krokom reagujú na situáciu spôsobenú opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová. Metodický pokyn schvaľujúci poskytovanie zliav pre tých nájomcov, ktorí spĺňajú podmienky podľa zákona o poskytovaní dotácií z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, na pôde ŽSR podpísali tento týždeň.
      
Zľava z nájomného sa týka nájomcov nehnuteľností, najmä nebytových priestorov, v správe ŽSR, ktorým právo užívať predmet nájmu vzniklo pred 1. februárom a zároveň im bolo v dôsledku opatrení zamedzujúcich šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 znemožnené nehnuteľnosť užívať. „ŽSR rozhodli, že poskytnú zľavu v maximálnej výške, ktorú umožňuje zákon, a to 50 % za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu. Pre nájomcov bude oddnes, 30. júla 2020, k dispozícii elektronický formulár na webovej stránke ŽSR, vyplnením ktorého môžu nájomcovia podať oficiálnu žiadosť o poskytnutie zľavy,“ priblížil generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.
      
Po vyplnení formulára budú žiadatelia o poskytnutie zľavy informovaní, či spĺňajú zákonné podmienky na poskytnutie zľavy. Následne ŽSR pripravia elektronickú žiadosť o dotáciu na MH SR vo veci poskytnutia dotácie. Túto žiadosť je nájomca povinný elektronicky podpísať. Až po elektronickom schválení bude odoslaná na rezort hospodárstva. Po procese schválenia na ministerstve bude ŽSR svojich nájomcov informovať o výsledku. Na vyplnenie formulára budú ŽSR vyzývať aj tých nájomcov, ktorí zasielali rôzne žiadosti o zľavy ešte pred prijatím zákona.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button