Železničná doprava

V Nových Zámkoch vznikne moderné stredisko na údržbu vlakov

V Nových Zámkoch vyrastie nové železničné stredisko, ktoré sa bude starať o čistotu a údržbu vlakov. V priestore rušňového depa bola v piatok slávnostne podpísaná zmluva o dielo, na základe ktorej tu vznikne pracovisko technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných koľajových vozidiel.

Predpokladané finančné náklady na výstavbu novozámockého strediska THÚ sú vo výške 41,8 milióna eur bez DPH. „Hlavnú časť pokryjú prostriedky z európskych fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021, trvať bude približne 20 mesiacov. Predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Nových Zámkoch je v priebehu roka 2023,“ informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

THÚ Nové Zámky bude vybudované v priestoroch súčasného Rušňového depa Nové Zámky

Nové pracovisko THÚ bude vybudované v priestoroch súčasného Rušňového depa Nové Zámky. Doteraz bolo technické a hygienické zabezpečenie vlakov vykonávané na viacerých pracoviskách uzlových staníc. Podľa Kováča bolo navyše vo veľkej miere obmedzené poveternostnými podmienkami, pretože sa robilo na otvorenom priestranstve, prípadne priamo na koľajisku železničných staníc. „Po spustení nového strediska THÚ budeme čistenie sústreďovať do nových pracovísk, ktoré práce urýchlia a zároveň zvýšia komfort práce našich zamestnancov,“ vysvetlil Kováč.

Ako pripomenul, vybudovaním novej haly určenej na ošetrenie a čistenie vlakových súprav, novej haly stabilného umývača, koľají pre čistenie toaliet vo vozňoch, nových rozvodov inžinierskych sietí a inštaláciou nových technológií, vznikne moderné pracovisko, na ktorom sa budú robiť všetky činnosti na jednom mieste a bez ohľadu na počasie.

Na Slovensku majú byť v roku 2023 odovzdané do užívania celkovo tri moderné strediská THÚ. Okrem Nových Zámkov aj vo Zvolene a Humennom. „Od projektu si ZSSK sľubuje zvýšenie kvality čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti,“ doplnil Kováč.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button