Železničná doprava

Pandémia môže predĺžiť modernizáciu železnice na Považí

Termín ukončenia modernizácie železničnej trate na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu v úseku Púchov – Považská Teplá sa predĺži o ďalších dva až päť mesiacov. Dôvodom je pandémia ochorenia COVID-19. Informoval o tom hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč.

„Predovšetkým ide o jeden z najnáročnejších stavebných objektov, ktorým je tunel Milochov. Väčšinu dodávateľských prác na tuneli vykonáva odborná stavebná firma z Českej republiky. Vplyvom opatrení na slovenskej i českej strane došlo k zamedzeniu prístupu na stavenisko a k pozastaveniu stavebných prác asi na dva mesiace. Keďže stavba železničnej infraštruktúry predstavuje kontinuálne postupy prác aj u ostatných objektov, nemožno vylúčiť, že odhadovaný čas sa bude odlišovať od tohto predpokladu,“ informoval Lukáč.

Ako dodal, podľa aktuálneho harmonogramu je termín ukončenia modernizácie naplánovaný na 15. december 2021, vplyvom pandémie ochorenia COVID-19 dôjde k úprave harmonogramu v rozsahu dva až päť mesiacov. „Ambíciou ŽSR ako investora bude dodržať doteraz schválený harmonogram prác, resp. rokovať so zhotoviteľom stavby o možnostiach čo najmenšieho dosahu akceleráciou a zvýšeným nasadením kapacít,“ doplnil Lukáč s tým, že momentálne došlo k zastabilizovaniu situácie a stavba napreduje ako pred vznikom pandémie.
Dokončenie modernizácie železnice na traťovú rýchlosť 160 kilometrov v úseku Púchov – Považská Teplá plánovali pôvodne v januári tohto roku.


Ďalšie články z kategórie Železničná doprava:

Zmenou technológie pri razení jedného z dvoch tunelov a odstraňovaním skrytej skládky pri východnom portáli tunela Milochov sa termín dokončenia predĺžil takmer o dva roky. Spolu s ďalším časovým posunom pre ochorenie COVID-19 sa tak dokončenie stavby môže predĺžiť až do mája 2022, stavba tak môže meškať takmer 2,5 roka.

Modernizácia 16-kilometrového úseku železnice Púchov – Považská Teplá je najnáročnejšou železničnou stavbou v histórii ŽSR. Jej súčasťou sú dva tunely – Diel (1081 metrov) a Milochov (1861 metrov), mosty ponad Váh a inundačný kanál v Púchove a železničný most ponad Vodné dielo Nosice s celkovou dĺžkou viac ako 650 metrov. Súčasťou bude aj šesť nových cestných mostov a nadjazdov, štyri podchody pre chodcov, 11 priepustov a zrušia sa štyri priecestia. Všetky úrovňové križovania so železničnou traťou odstránia a nahradia mimoúrovňovými. Rozpočtované náklady sú vo výške 365 miliónov eur bez DPH, v nich je započítaná aj desaťpercentná rezerva, ktorá sa čerpá pre nepredvídané okolnosti.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button