Železničná doprava

Na železničnej stanici v Košiciach pokračuje rekonštrukcia nástupíšť a koľají

Rekonštrukcia železničnej stanice (ŽST) Košice takmer za 12,8 milióna eur bez DPH pokračuje. V týchto dňoch realizujú práce súvisiace s vytrhaním koľají č. 7 a 9, búracími prácami na nástupišti č. 2 a rekonštrukciou elektroinštalácií v podchodoch.

Práce majú celkovo zahŕňať rekonštrukciu troch nástupíšť, komplexnú rekonštrukciu ôsmich koľají, 27 výhybiek, odstránenie nevyhovujúceho technického stavu železničného zvršku i prepojenie uzemňovacej sústavy s ukoľajnením.

„Na 1., 2. a 3. nástupišti je potrebná rozsiahla rekonštrukcia elektrických zariadení, konštrukcie samotného nástupišťa, osvetlenia, zariadení oznamovacej a zabezpečovacej techniky a priestorov vonkajšieho výpravcu,“ povedala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová s tým, že rekonštrukciou nástupíšť sa zvýši úroveň a komfort prostredia pre cestujúcu verejnosť. Ako pripomenula, prístup imobilných a cestujúcich s batožinami je umožnený na nástupište č. 1 výťahom vo vestibule.

„Na nástupištia č. 2 a 3 sú projektované veľkokapacitné osobné výťahy pre 16 osôb na mieste terajšieho severného ramena schodiska. Okrem toho je projektovaná bezbariérová rampa pre prístup na nástupište č. 3 vedľa južného ramena príchodového schodiska,“ dodala.

Rekonštrukciou chcú železnice zvýšiť bezpečnosť, dosiahnuť požadované technické parametre, odstrániť havarijný stav niektorých zariadení, znížiť náklady na údržbu. Odizolovaním podchodov by sa mal tiež odstrániť problém so zatekaním do nich. S prácami začali vlani v septembri, ukončené majú byť v závere budúceho roka.

Feik Achbergerová doplnila, že ŽSR na základe pokynu rezortu dopravy pracujú aj na príprave súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti, ktorá „stanoví budúce riešenie rozsahu a potreby a koncepcie výstavby modernej železničnej stanice, ako aj posúdenie rozsahu koľajiska, nástupíšť a podobne – nielen samotnej ŽST Košice, ale celého uzla Košice.“ Proces ako aj realizácia budú podľa jej slov závisieť od disponibilných finančných zdrojov.

Prečítajte si aj

Back to top button