Železničná doprava

MDV vyhlásilo výberové konanie na funkcie štyroch členov Správnej rady ŽSR

Bližšie informácie o požiadavkách a podmienkach zverejnil rezort dopravy na svojej webovej stránke.

„Hľadáme skúsených manažérov s najmenej päťročnou odbornou praxou a trojročnou riadiacou praxou, s kvalitnou znalosťou cudzieho jazyka, s analytickým myslením a komunikačnými zručnosťami,“ priblížil hovorca MDV Ivan Rudolf.

Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru. Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 20. septembra.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložili v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button