Železničná doprava

Dofinancovanie ŽSR pomohlo zrealizovať práce na stabilizáciu infraštruktúry

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) počas jesene zrekonštruovali či opravili viacero úsekov a ďalšími úpravami zlepšili situáciu na železniciach, čo prispeje k zníženiu meškania vlakov. Pristúpili k tomu vďaka rokovaniam medzi ministerstvami financií a dopravy a následnému uvoľneniu prostriedkov z rezortu financií vo výške 57 miliónov eur.

ŽSR od 30. júna 2021 z týchto prostriedkov odstránili 54 prechodných obmedzení traťovej rýchlosti (POTR) na hlavných koľajach v dĺžke 67,569 kilometra, čo priaznivo pôsobí na zníženie meškania vlakov osobnej dopravy nielen na Slovensku, ale aj pri medzinárodných vlakoch.

Rezort dopravy priblížil, že z dôvodu nedostatočných financií na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry v minulých rokoch ŽSR predĺžili cykly údržby a vo viacerých úkonoch sa realizovala len okamžitá údržba a opravy. Tento stav spôsobil zavádzanie POTR, čo spôsobuje meškanie vlakov osobnej dopravy a nespokojnosť cestujúcej verejnosti.

„Za 57 miliónov eur vyčlenených na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry z ministerstva financií sa do konca roka 2021 odstránia najmä riziká vo vzťahu k bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a posilní sa plynulosť železničnej dopravy, čím sa zvýši nielen bezpečnosť, ale aj komfort pre cestujúcu verejnosť. Zároveň sa čiastočne odstránia ‚okamžité‘ opravy, ktoré sa často riešili v časovej tiesni s minimálnymi nákladmi, ktoré časom prechádzali na potrebu realizácie investícií a opráv veľkého rozsahu,“ skonštatoval štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.

Uvoľnené finančné prostriedky z rozpočtu verejnej správy, ktoré spravuje ministerstvo financií, predstavujú podľa MDV obrovskú pomoc na zabezpečenie údržby a bezpečnosti na železničnej infraštruktúre. Výmenou výhybkových súčiastok sa napríklad odstraňujú opotrebované a defektoskopicky zistené chyby na výhybkových súčiastkach, naváraním a zváraním sa regenerujú výhybkové súčiastky a koľajnice.

Na koridorových tratiach Bratislava, Rača – Žilina a rekonštruovaných tratiach Ružomberok – Ľubochňa a Žilina – Krásno nad Kysucou sa zasa napríklad vykonáva strojné brúsenie koľajníc, čo predlžuje ich životnosť a zabezpečuje vyšší komfort jazdy pre cestujúcich. Okrem iného bola vykonaná komplexná rekonštrukcia železničného zvršku na Zvolenskej spojke a nemalá časť prostriedkov sa vyčlenila aj na opravy a rekonštrukcie železničných priecestí a zabezpečovacích zariadení.

V oblasti pozemných stavieb z vyčlenených prostriedkov sa sústredili na opravu výťahov a eskalátorov na železničných staniciach, osvetlenia staníc a zabezpečenie bezbariérového prístupu a bezpečnosti pre cestujúcu verejnosť. Tiež bolo potrebné vyčleniť prostriedky na opravy striech a opravy kotolní a určených technických zariadení.

Okrem opráv infraštruktúry podľa MDV poskytnuté finančné prostriedky poslúžia na zabezpečenie doplnenia stálych záloh vo výške 1,5 milióna eur a nákupu materiálu vo výške 2,5 milióna eur, ktoré sa môžu využiť v budúcom roku pri realizácii opráv.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button