Motorizmus

Od utorka platí nové nariadenie EÚ o schvaľovaní motorových vozidiel

Európska komisia (EK) v pondelok pripomenula, že od 1. septembra nadobudne účinnosť nariadenie EÚ o schvaľovaní motorových vozidiel a o dohľade nad trhom s nimi. V novom nariadení, ktoré bolo prijaté v máji 2018, sa prepracovali a sprísnili podmienky typového schvaľovania a vylepšený bol aj systém dohľadu nad trhom.

Vďaka novým pravidlám sa zvýši úroveň kvality a nezávislosť typového schvaľovania a testovania vozidiel, rovnako sa zvýši aj počet kontrol automobilov, ktoré sú už na trhu EÚ, a posilní sa celkový systém prostredníctvom prísnejšieho európskeho dohľadu. Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti upozornil, že Európania očakávajú, že budú jazdiť na najčistejších a najbezpečnejších autách, z čoho vyplýva, že treba uplatňovať najprísnejšie kontroly automobilov, ktoré sa uvádzajú na trh.

„Rovnako si to vyžaduje skutočné presadzovanie pravidiel a dohľad na európskej úrovni. Komisia bude môcť odteraz vykonávať kontroly vozidiel, vyhlasovať celoeurópske stiahnutie vozidiel z obehu a pokutovať porušenie právnych predpisov až do výšky 30 000 eur na automobil,“ vysvetlil Breton. Doplnil, že tieto reformy dopĺňajú prácu EK v prospech čistejšej a bezpečnejšej mobility. Medzi kľúčové prvky nových pravidiel EÚ patria nezávislosť a kvalita testovania pred uvedením automobilu na trh, kontrola áut, ktoré už sú na trhu, a zabezpečenie celoeurópskeho dohľadu.

Podľa správy EK výrobcovia automobilov, agentúry pre typové schvaľovanie a ostatné zainteresované strany od prijatia nariadenia v roku 2018 nepretržite pracujú na vykonávaní nových pravidiel a prispôsobovaní sa prísnejším požiadavkám. Komisia poskytla Spoločnému výskumnému centru (JRC), ktoré spadá pod jej kontrolu, dodatočné finančné zdroje, aby prevzalo novú úlohu v rámci dohľadu nad trhom. Centrum získalo financie na ďalších zamestnancov, prevádzkové náklady a výstavbu dvoch najmodernejších laboratórií na vykonávanie kontrol.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button