Motorizmus

Michelin preberá spoločnosť ČEMAT

Michelin dokončil prevzatie spoločnosti ČEMAT trading, spol. s r. o., v Českej republike uzavrel zmluvu o prevzatí spoločnosti ČEMAT s.r.o. v Slovenskej republike. Spoločnosť je významným poskytovateľom mobilných servisných služieb pre špeciálne priemyslové a stavebné pneumatiky a jedného z najväčších dodávateľov hodnotných produktov pre manipulačnú, stavebnú a poľnohospodársku techniku na českom a slovenskom trhu. Vďaka tomuto prevzatiu Michelin posilní svoje postavenie a servisnú činnosť v strednej Európe.

„Ide o významnú akvizíciu, ktorá podporí našu činnosť v oblasti manipulačnej, stavebnej a poľnohospodárskej techniky, upevní našu distribúciu špeciálnych pneumatík v strednej Európe a posilní ponuku súvisiacich servisných služieb,“ vysvetľuje Bill Schafer, viceprezident OE a RT predaja v Michelin Beyond Road. ČEMAT je už viacej než 20 rokov významným dodávateľom priemyselných pneumatík v Českej a Slovenskej republike a poskytovateľom súvisiacich servisných služieb. Spoločnosť má ústredia v oboch krajinách a tovar distribuuje z piatich skladov.

Spoločnosť dodáva pneumatiky pre manipulačnú, stavebnú a poľnohospodársku techniku, špeciálne kolesá a kladky, nosné vidlice a prídavné zariadenia. Ponúka aj stavebné a poľnohospodárske pásy a pásové systémy. Servisný model spoločnosti ČEMAT zahrnuje záručný a pozáručný servis, montáže, technické prehliadky, plnenie pneumatík polyuretánovou hmotou a opravy defektov pneumatík.

FOTO: ČEMAT

Servisné vozidlá sú vybavené mobilnými a stacionárnymi lismi. Týmto prevzatím Michelin posilní svoje postavenie a servisnú činnosť v Českej a Slovenskej republike a ČEMAT sa pripojí k významnému hráčovi z hľadiska mobility, čím posilní svoju pozíciu na trhu.

V spolupráci
transport.sk
Editor
TS
Back to top button