Motorizmus

Koronakríza ovplyvnila mobilitu firiem

V prieskume Business Lease Slovakia týkajúcom sa vplyvu pandémie COVID-19 na mobilitu slovenských firiem v roku 2020 viac ako štyri pätiny priznali, že museli prijať zmeny v činnosti, dokonca mnohé načas zastaviť aj fungovanie.

Pandémia koronavírusu COVID-19 a s ňou súvisiace karanténne opatrenia majú vplyv nielen na biznis, ale aj na mobilitu slovenských firiem. Ako v najnovšom prieskume spoločnosti Business Lease Slovakia firmy priznali, viac ako štyri pätiny museli prijať mierne až rozsiahle opatrenia v podnikaní, dokonca 17 % firiem bolo nútených pozastaviť svoju činnosť, čo však malo vplyv aj na ich mobilitu. „Z prieskumu vyplýva, že počas karantény až 57 % opýtaných spoločností muselo obmedziť pohyb zamestnancov či tovaru a ďalších 26 % ho dokonca úplne zastaviť. Pritom mobilita je dôležitá až pre 89 % opýtaných firiem, dokonca pre viac ako polovicu firiem je nevyhnutnou súčasťou fungovania a pre štvrtinu je významnou oporou ich aktivít,“ konštatuje výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková. Spoločnosť je komplexným poskytovateľom mobility pre právnické a fyzické osoby vrátane operatívneho lízingu.

Tvrdý zásah na biznis firiem

Spoločnosť uskutočnila prieskum na reprezentatívnej vzorke 47 spoločností naprieč celým odvetvovým spektrom, od výroby cez prepravu až po predaj tovarov a poskytovania rôznorodých služieb. Takmer polovicu z nich tvorili podniky od 6 do 100 zamestnancov, štvrtinu malé firmy s 1 až 5 zamestnancami a 25 % tvorili najväčšie spoločnosti, s tímom väčším ako 101 ľudí. Drvivá väčšina zapojených firiem pôsobí na trhu dlhšie ako 10 rokov.

„Zmeny vo fungovaní nemuseli kvôli koronakríze urobiť len dve z oslovených spoločností. Naopak, mierne opatrenia muselo urobiť 40 % opýtaných firiem, obdobné percento muselo prijať rozsiahle úpravy fungovania a viac ako šestina firiem dočasne zastavila svoju činnosť,“ spresňuje Lucia Čišková. Z tých opatrení, ktoré sa týkali aj mobility, riešili firmy najmä odklad lízingových splátok (takmer pätina firiem), 6 % firiem skrátenie, prípadne odstúpenie od kontraktu, no na druhej strane 13 % spoločností chcelo kontrakt predĺžiť a viac ako pätina firiem využila home office na servis vozidiel a šestina firiem nerieši momentálne žiadne problémy. „Samozrejme, od začiatku korona karantény sme sa snažili proaktívne komunikovať s klientami o ich aktuálnej situácii a v prípade, že mali či majú ťažkosti, ponúkame im možnosť úpravy kontraktu. Optimalizujeme počet najazdených kilometrov, rovnako dĺžku kontraktu a tým generujeme okamžitú úsporu,“ podotýka Lucia Čišková.

Mobilita po korone

Hoci 45 % opýtaných firiem chce s obnovou vozidlového parku počkať podľa vývoja celkovej situácie, štvrtina opýtaných už uvažuje nad obstaraním nových vozidiel po skončení pandémie. „Pribúda firiem, a to najmä malých a stredných, ktoré v snahe uvoľniť si finančné prostriedky na vlastné investície hľadajú možné úspory inde. Začínajú vyhľadávať možnosti outsourcingu financovania, uvoľnenia si prostriedkov na vlastný biznis a neohrozovania cash flow,“ podotýka Lucia Čišková s tým, že z hľadiska nákladovosti je operatívny lízing najlacnejšou formou financovania auta. „Nepotrebujete hotovosť, žiadnu akontáciu a najmä v mesačnej platbe klient nefinancuje celú obstarávaciu cenu auta, ale len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou. Toto sú kľúčové argumenty v prospech operatívneho lízingu. Zároveň dostane zákazník mobilitu 24-hodín denne a profesionálnu starostlivosť, ktoré s prevádzkou auta súvisia,“ dodáva výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia.

Podľa odpovedí v našom prieskume mobility slovenských firiem pod vplyvom pandémie COVID-19, muselo 57 % spoločnosti…

Uverejnil používateľ Business Lease Pondelok 22. júna 2020

Zdroj
transport.sk
Editor
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button