Elektromobilita

Nabíjacie stanice pribúdajú pomaly

Nabíjacie stanice pribúdajú pomaly. Elektromobil je na Slovensku možné nabiť na takmer 1 750 verejných nabíjacích bodoch vo vyše 700 lokalitách.

Napriek približne tretinovému medziročnému rastu, tempo výstavby verejných nabíjacích bodov na Slovensku za európskym priemerom stále zaostáva. Ku koncu tretieho štvrťroka 2023 bolo na Slovensku nainštalovaných 1748 nabíjacích bodov (konektorov) na 724 lokalitách. Čo predstavuje medziročný nárast o 33 % v počte konektorov a 30 % v počte lokalít. Najväčší problém s dostupnosťou vysokovýkonnej nabíjacej infraštruktúry máme v blízkosti medzinárodných cestných koridorov.

„Zaznamenali sme pozitívny trend v rozvoji nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, ktorému pomáhajú aj výzvy z Plánu obnovy a odolnosti pre samosprávy a právnické osoby, ale nemôžeme si dovoliť zaspať na vavrínoch ani poľaviť v tempe výstavby. Kým v niektorých západných krajinách je nárast počtu nabíjačiek až exponenciálny, my pridávame nové lokality len veľmi pozvoľna,“ konštatuje Patrik Križanský, riaditeľ SEVA.

Nabíjacie stanice pribúdajú pomaly, problém máme najmä pri diaľniciach

Dve tretiny všetkých nabíjacích bodov (1155) patrí do kategórie AC s výkonom do 22 kW. Ďalších 434 bodov poskytuje rýchlejšie nabíjanie s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd (DC). Ultrarýchlych DC bodov s výkonom 150+ kW eviduje SEVA 127 a s výkonom 350 kW a vyšším len 32. Lokality sú relatívne rovnomerne rozdelené po celom Slovensku, samozrejme len pokiaľ čísla vnímame z pohľadu vyšších územných celkov.

Stále totiž platí, že kým napríklad v krajských mestách je možností pre nabíjanie pomerne dosť, v odľahlejších oblastiach Slovenska verejné nabíjacie body takmer neexistujú. V pokrytí infraštruktúrou o niečo vyčnieva Bratislavský kraj (21% všetkých lokalít), čo je prirodzené, keďže je tu registrovaný aj najvyšší počet elektromobilov. Nasleduje Prešovský a Košický samosprávny kraj (14, resp. 13 %), Nitriansky a Žilinský kraj (oba po 11%) a napokon Trenčiansky, Banskobystrický a Trnavský samosprávny kraj (všetky po 10%).

„Problém vnímame najmä v dostupnosti ultrarýchlej nabíjacej infraštruktúry popri diaľniciach. Ak chceme znížiť objem emisií z cestnej dopravy, musíme vybudovať kapacity pre nabíjanie na hlavných ťahoch,“ upozorňuje Patrik Križanský. „Je preto nevyhnutné, aby sme sa sústredili na rýchlejšiu výstavbu nabíjacích staníc, najmä v kritických oblastiach, ako sú diaľničné koridory.“

Zdroj
transport.sk
Editor
TS SEVA

Prečítajte si aj

Back to top button