Elektromobilita

Mercedes-Benz Trucks elektrifikuje

Mercedes-Benz Trucks elektrifikuje. Mercedes-Benz Trucks posúva transformáciu dopravného priemyslu vpred, smerom k CO2 neutrálnym pohonným systémom a zameriava sa na e-kamióny aj vo svojom vlastnom dodávateľskom reťazci.

Spoločnosť Mercedes-Benz Trucks si stanovila ambiciózny cieľ – 100-percentnú elektrifikáciu doručovacej dopravy vo svojom najväčšom závode na výrobu nákladných vozidiel do konca roku 2026, čím sa významná časť priameho dodávateľského reťazca stane CO2 neutrálnou. Spolu s poskytovateľmi logistických služieb a špeditérmi, ktorí denne zásobujú najväčší závod Mercedes-Benz Trucks vo Wörthe, spoločnosť pracuje na čoraz väčšej integrácii elektricky poháňaných nákladných vozidiel.

Po úspešnom spustení sériovej výroby modelu eActros v roku 2021, ktorému v posledných rokoch predchádzali rozsiahle praktické skúšky u zákazníkov, tak Mercedes-Benz Trucks poskytuje ďalší dôkaz o praktickom užívaní elektrotruckov v odvetví dopravy. Plány zahŕňajú zriadenie nabíjacej infraštruktúry v závode Wörth, ktorá bude k dispozícii vozidlám dodávateľov aj pre vlastný autopark.

Pilotná fáza je naplánovaná na rok 2023. V nadchádzajúcom roku prídu prvé plne elektrické dodávky do závodu Mercedes-Benz vo Wörthe, okrem iného aj zo sesterských závodov. V pilotnej fáze sa budú využívať elektricky poháňané ťahače Mercedes-Benz eActros 300. Neskôr pribudne eActros LongHaul a ďalšie modely.

Mercedes-Benz Trucks elektrifikuje

Elektromobilita komplexne

„Elektromobilita v dopravnom priemysle už dnes funguje v mnohých oblastiach použitia,“ hovorí Karin Rådström, generálna riaditeľka Mercedes-Benz Trucks. „Chceme rýchlo posunúť transformáciu nášho odvetvia dopredu. Preto sme aktívni na všetkých úrovniach elektrifikácie, ideme aj nad rámec vývoja vozidiel, výroby a poskytovania sprievodných služieb. Intenzívne pracujeme na elektrifikácii vlastných priamych dodávateľských reťazcov. Je tu veľký potenciál, ako aj veľký záujem zo strany našich partnerov, ktorých na tejto ceste výrazne podporujeme,“ dodáva.

Jadrom konceptu Mercedes-Benz Trucks pre diaľkovú dopravu na batérie s elektrickým pohonom je ponúknuť zákazníkom holistické dopravné riešenie pozostávajúce z technológie vozidiel, poradenstva, nabíjacej infraštruktúry a služieb. S cieľom vyvinúť koncepciu logistiky dodávok s nulovými emisiami do závodu vo Wörthe je prvým krokom spolupráca so špeditérmi na analýze ich pravidelných trás. Poskytuje informácie o časoch jazdy a vzdialenostiach medzi miestami dodávky, možnostiach nabíjania a dojazdoch jednotlivých nákladných vozidiel.

Dostávajú tiež podporu pri integrácii elektronických nákladných vozidiel do existujúcich autoparkov a pri prestavbe svojich logistických centier vrátane poradenstva pri zriaďovaní vhodnej internej nabíjacej infraštruktúry. V ďalšom kroku sa plánuje rozšírenie tohto procesu na ďalšie závody vo výrobnej sieti Mercedes-Benz Trucks.

Mercedes-Benz Trucks elektrifikuje

V závode Wörth do 50 nabíjacích miest

Neoddeliteľnou súčasťou budúceho logistického konceptu Mercedes-Benz Trucks pre bezemisnú doručovaciu dopravu je zriadenie nabíjacej infraštruktúry v závode Wörth. Približne 50 nabíjacích stĺpov vrátane megawattových nabíjacích staníc pre vysokovýkonné nabíjanie batérií je plánovaných na kľúčových miestach. Diely používané vo výrobe sú na montážnu linku dodávané just-in-time. V budúcnosti sa čas, počas ktorého sa vyloží náklad e-kamiónu, využije na dobitie batérie vozidla. Vozidlo tak v ideálnom prípade nemusí plánovať ďalšie prestoje a môže pokračovať vo svojej trase priamo po dodaní dielov. Okrem toho sa v súčasnosti skúma možnosť opätovného spájania a tým optimalizácie tokov dodávok v dopravnej sieti v novom konsolidačnom centre v blízkosti lokality.

eActros 300 v roku 2023

Sériová výroba ťahača eActros 300 je naplánovaná na budúci rok. eActros LongHaul má byť pripravený na sériovú výrobu v roku 2024. Sériové vozidlo má dojazd približne 500 kilometrov na jedno nabitie batérie a bude schopné vysokovýkonného nabíjania. Očakáva sa, že už v roku 2030 budú úžitkové vozidlá, ktoré sú v jazdnom režime CO2 neutrálne, predstavovať až 60 % predaja nákladných vozidiel Daimler na trhoch EÚ 30.

Daimler Truck sa tiež podieľa na projekte „Vysokovýkonné nabíjanie v diaľkovej kamiónovej doprave“ (HoLa). Pod záštitou nemeckého zväzu automobilového priemyslu je cieľom tejto iniciatívy plánovať, vybudovať a prevádzkovať vybranú vysokovýkonnú nabíjaciu infraštruktúru pre diaľkovú batériovo-elektrickú kamiónovú dopravu. Na každom zo štyroch miest v Nemecku budú zriadené dva vysokovýkonné nabíjacie body vybavené megawattovým nabíjacím systémom (MCS) a testované v reálnych aplikáciách. Do projektu sú zapojení aj ďalší partneri konzorcia z priemyslu a výskumu.

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB, foto: Mercedes-Benz Trucks

Prečítajte si aj

Back to top button