Elektromobilita

Akčný plán elektromobility

Akčný plán elektromobility. Výstavba minimálne 228 ultrarýchlych nabíjacích bodov pozdĺž transeurópskych dopravných koridorov (TEN-T) do roku 2026, výrazné rozšírenie počtu verejne prístupných nabíjacích bodov, podporenie výstavby batériových systémov v celkovej kapacite 43 megawatthodín (MWh) či daňové úľavy v spojení s využívaním elektromobilov. To sú niektoré body Akčného plánu rozvoja elektromobility, ktorý v pondelok schválila vláda.

„Návrh akčného plánu rozvoja elektromobility pozostáva zo 16 opatrení,“ spresnilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiálu. Medzi kľúčové zaradil rezort aj zavedenie práva na nabíjací bod, udržateľné financovanie pre podporu nákupu bezemisných vozidiel, zavedenie výhod pre majiteľov zelených EČV, sprehľadnenie účtovania pri nabíjaní elektromobilov, či zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby nabíjacej infraštruktúry.

Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike priamo nadväzuje na Akčný plán rozvoja elektromobility z roku 2019, ktorý obsahoval 15 opatrení. Implementácia opatrení pomohla rozvoju elektromobility v SR, najmä realizáciou dotačných výziev na podporu nákupu elektrických vozidiel, ako aj podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc. Zaviedlo sa zrýchlené odpisovanie elektrických vozidiel či používanie zelených evidenčných čísiel pre elektromobily a plug-in hybridy.

Akčný plán elektromobility

Aktuálne schválený akčný plán je rozdelený na finančné, legislatívne a podporné opatrenia. Financovanie navrhovaných opatrení predpokladá akčný plán najmä z plánu obnovy, eurofondov, ale aj zo štátneho rozpočtu. Napríklad na vybudovanie ultrarýchlych nabíjacích bodov by malo ísť z plánu obnovy takmer 30 miliónov eur a na podporu rozšírenia počtu ostatných nabíjacích bodov o 3100 ďalších viac ako 90 miliónov eur z plánu obnovy, ale aj z Programu Slovensko 2021-2027.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button