Cestná doprava

ZAD žiada ÚVO preskúmať verejnú súťaž na dodávateľa MHD v Nitre

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) žiada Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby začal konanie o preskúmanie úkonov súvisiacich s verejnou súťažou na nového prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Nitre. Zároveň žiada, aby úrad nariadil mestu Nitra zrušiť použitý postup zadávania zákaziek a vydal predbežné opatrenie, ktorým pozastaví konanie mesta Nitra do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, informoval prezident ZAD Peter Sádovský.

Verejnú súťaž v hodnote takmer 130 miliónov eur vyhlásilo mesto Nitra v auguste tohto roka. Prihlásili sa do nej traja uchádzači. Víťaz, spoločnosť Transdev Morava a spoločnosť TD Transport, ponúkol cenu za ročné služby v hodnote 9.881.136,30 eura, druhá akciová spoločnosť Arriva Nitra ponúkla 10.805.747,80 eura a dopravca akciová spoločnosť ČSAD Hodonín súťažil so sumou 11.461.584,05 eura.

ZAD má podľa slov Sádovského pochybnosti, či všetky podmienky predmetnej verejnej súťaže reflektujú ciele deklarované v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, a to v súvislosti s oblasťou subdodávania. „Objednávateľ služieb vo verejnom záujme je povinný transparentne v súťažných podkladoch určiť mieru subdodávania, ktorá reflektuje povinnosť poskytovateľa poskytovať v podstatnej časti služby vo verejnom záujme prostredníctvom vlastných kapacít,“ tvrdí Sádovský.

Výberové konanie v Nitre neuvedením miery subdodávania v súťažných podkladoch umožňuje až stopercentnú mieru subdodávania, čím je podľa názoru ZAD porušené sledovanie princípov nariadenia Európskeho parlamentu. „Vzniká tiež otázka, či nejde o účelovú klauzulu, umožňujúcu vstup do výberového konania aj subjektom, ktoré nie sú schopné dlhodobú udržateľnosť verejnej dopravy formou poskytnutia dostatočných vlastných kapacít zabezpečiť,“ skonštatoval Sádovský. Podľa jeho slov uchádzači znalí limitov subdodávania mohli predpokladať využívanie vlastných kapacít v podstatnej časti plnenia predmetu zákazky, zatiaľ čo úspešný uchádzač zjavne mohol kalkulovať s možnosťou subdodávok vo väčšom rozsahu, ako je okrajová časť predmetu zákazky. „Domnievame sa, že konaním mesta Nitra vo verejnej súťaži mohlo dôjsť k porušeniu pravidiel verejného obstarávania,“ tvrdí Sádovský.

Spoločnosť Arriva, ktorá má platnú zmluvu na zabezpečenie MHD v Nitre do konca budúceho roka, poukazovala na to, že víťaz súťaže, spoločnosť Transdev Morava, vznikla podľa dostupných informácií len týždeň pred podaním ponuky. Spoločnosť je súčasťou francúzskeho nadnárodného koncernu Transdev Group. Súčasnému poskytovateľovi nitrianskej MHD sa tiež nepozdáva ponúknutá cena, ktorá pripomína cenovú vojnu medzi dopravcami o linku Nitra – Bratislava pred niekoľkými rokmi. „V súčasnosti plynie doba, počas ktorej môžu neúspešní uchádzači podať námietky voči súťaži. Počas tohto obdobia sa mesto Nitra nebude vyjadrovať k otázkam súvisiacim s touto témou,“ skonštatoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Vyjadrovať sa nebude ani spoločnosť Trnasdev Morava, skonštatovala konateľka firmy Pavla Struhalová.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button