Cestná doprava

Vo verejnom prístave chcú vybudovať terminál pre LNG

V Bratislave vo verejnom prístave chcú vybudovať terminál LNG (skvapalnený zemný plyn). Pokryť má zvyšujúci sa dopyt po skvapalnenom zemnom plyne. Jeho skladovacia kapacita má slúžiť aj na zabezpečenie bezpečnosti dodávok paliva LNG, keďže súčasné zdroje sa nachádzajú vo veľkej vzdialenosti od Bratislavy.

Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť Verejné prístavy na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Náklady na výstavbu terminálu odhaduje na približne 40 miliónov eur bez DPH. Výstavbou terminálu sa majú tiež znižovať emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v riečnej doprave na vodnom toku Dunaja, a to prostredníctvom sprístupnenia alternatívneho paliva LNG riečnym plavidlám v prístave Bratislava. Terminál má byť umiestnený na hlavnom toku Dunaja na polostrove prístavného bazénu Pálenisko. Plocha areálu navrhovanej činnosti zaberá 5500 štvorcových metrov. V blízkosti sa nachádza Prístavný most. Investor predpokladá spustenie výstavby budúci rok. Ukončenie realizácie očakáva v roku 2026. Predpokladaná doba životnosti zariadenia podľa dodávateľov technológií je 20 rokov a prevádzková životnosť s rôznymi stupňami opráv má byť zhruba 40 rokov. LNG terminál sa má skladať zo zariadení na výrobu LNG a na tankovanie cestných cisterien, na skladovanie LNG a plávajúceho zariadenia na prekládku LNG a takzvaný bunkering lodí (tankovanie paliva, výmena prevádzkových náplní). Pre bunkering sa bude používať aj nafta, keďže motory na pohon LNG lodí využívajú tzv. duál palivový systém.

„Zariadenie bude obsahovať všetky podporné a bezpečnostné prvky, ktoré sú potrebné v zmysle legislatívy a pre bezpečný, plynulý a riadny proces výroby LNG vrátane systému havarijného vypnutia, systému vypnutia procesov a alarmu pre zaznamenanie kritických parametrov,“ deklaruje spoločnosť. Investičný zámer podľa nej nepredstavuje významné negatívne vplyvy na životné prostredie. Poukazuje, že LNG ako alternatívny zdroj paliva sa stal pre Európsku komisiu jednou z možností zníženia emisií skleníkových plynov z dopravy a ukončenia závislosti dopravy od ropy. LNG sa v európskych krajinách začína presadzovať v rôznych oblastiach a aj v riečnej a námornej doprave. „V rámci SR boli určené lokality na umiestnenie LNG terminálu v prístavoch Bratislava a Komárno,“ spresnil.

Prečítajte si aj

Back to top button