Cestná doprava

Práce meračov v tuneli Višňové prebiehajú nonstop

V sedemdňových intervaloch sa v tuneli Višňové striedajú desiati merači. Traja sú na dennej zmene, dvaja merajú v noci, počas pracovného týždňa sa k nim ešte pridáva hlavný banský merač.

Denne produkujú dáta, ktoré potom spracovávajú v počítačoch a poskytujú výstupy stavbe aj investorovi. Druhá skupina trinástich meračov pôsobí na východnom portáli. Informuje o tom webová stránka visnovebude.sk, ktorú spustila Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Na začiatku stavby bolo potrebné premerať komplet podrobnú vytyčovaciu sieť v tuneli. Následne zamerať, pasportizovať pôvodný stav celého tunela. Pri profilácii primárneho ostenia bolo potrebné vyznačiť všetky podprofily a nadprofily. Po profilovaní sa realizovalo skenovanie a porovnanie situácie voči projektovanému profilu. Z výsledkov sa počítali kubatúry striekaného betónu a plochy frézovania.

„Keďže išlo o rozsiahlu profiláciu, pri ktorej sa zničili pôvodné body vytyčovacej siete, museli sme ich priebežne obnovovať, čo bola veľmi náročná práca, aby bola zachovaná presnosť bodového poľa,“ skonštatoval vedúci skupiny meračov Peter Kríž.

Následne sa začala realizácia sekundárneho ostenia – výkopy dna, betónovanie podkladných betónov, osádzanie drenáže, betónovanie základových pásov, betónovanie hornej klenby. „Všetky tieto činnosti požadujú najskôr prvotné vytýčenie, následnú kontrolu uloženia debnenia, a potom zamerania už hotových blokov. Z každého zamerania sa vyhotovujú priečne profily, kde sú zobrazené namerané hodnoty,“ priblížil Kríž.

Merania sa uskutočňujú aj pri kladení konštrukčných vrstiev vozovky, pri navádzaní grejdrov či finišérov. Potrebné je zameriavať jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky, položené obrubníky a žľaby. V niektorých úsekoch, ak to geológia vyžaduje, sa vykonávajú ešte konvergenčné merania, teda merania deformácií. Každomesačne sa zároveň tvoria geodetické protokoly, kde sú všetky merania porovnávané s projektom, počítané kubatúry, plochy, dĺžky.

Počítačový výsledok zamerania sekundárneho ostenia tunela Višňové

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASRFoto: www.visnovebude.sk

Prečítajte si aj

Back to top button