Cestná doprava

Štát odpredáva menšinové podiely v SAD Prievidza, Humenné a Dunajská Streda

Štátna spoločnosť MH Manažment vyhlásila v stredu (8. 9.) verejnú súťaž na odpredaj svojich menšinových podielov v troch spoločnostiach autobusovej dopravy – SAD Prievidza, SAD Humenné a SAD Dunajská Streda. Vo štvrtok o tom informoval MH Manažment.

Štát vlastní prostredníctvom MH Manažmentu v SAD Prievidza majetkový podiel 39,66 %, v SAD Humenné 32,98 % a v SAD Dunajská Streda 32,79 %. „Za danej situácie sú možnosti štátu ovplyvňovať strategické a prevádzkové rozhodnutia príslušných spoločností  limitované. Rozhodnutie o odpredaji je v súlade so schválenou stratégiou MH Manažmentu odobrenou MH SR,“ uviedla spoločnosť.

Predaj sa uskutoční formou dvojkolovej verejnej súťaže, kombináciou ponukového konania a následnej elektronickej aukcie. Jediným hodnotiacim kritériom bude najvyššia ponúknutá cena za prevádzaný podiel. Ministerstvo hospodárstva SR vymenovalo hodnotiacu komisiu, zloženú zo zástupcov viacerých rezortov, mimovládnych organizácií a odbornej verejnosti. Jej úlohou je posúdenie nastavenia verejnej súťaže, jej priebehu, ako aj posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR, FOTO: SAD DS

Prečítajte si aj

Back to top button