Cestná doprava

Sereď hľadá dopravcu pre MAD na rok 2022

Mesto Sereď hľadá dopravcu pre linky mestskej autobusovej dopravy (MAD) na rok 2022. Vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž, záujemcovia sa môžu s ponukami prihlásiť do 4. augusta. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Predpokladaný počet odjazdených kilometrov počas realizácie zákazky je na úrovni 40 000 kilometrov. V Seredi je však pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 ton uzavretý prejazd mostom ponad železničnú trať, čo si vyžaduje obchádzky.

Preto mesto počíta so zvýšením odjazdených kilometrov s týmto účelom na maximálne 69 000. V Seredi premáva MAD na dvoch linkách, za rok 2019 bol, ako uvádza mesto, počet prepravených osôb vo výške 39 674. Údaje za rok 2020 neuvádza, keďže bol ovplyvnený pandemickou situáciou.

Predpokladaná hodnota predmetu súťaže je 68 000 eur pri štandardnej trase, maximálne 117 300 eur v prípade obchádzky. Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej nákladovej ceny vrátane DPH. V súčasnosti MAD v Seredi zabezpečuje akciová spoločnosť SAD Dunajská Streda.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button