Cestná doprava

Scania mení svoje aktivity v oblasti autobusov

Scania mení svoje aktivity v oblasti autobusov. Scania mení svoje podnikateľské zámery v oblasti autobusov a autokarov, aby mohla zákazníkom poskytovať konkurencieschopné a udržateľné riešenia mobility a sebe zaistila ziskový rast v meniacom sa trhovom prostredí.

V dôsledku nového smerovania, ktoré zahŕňa vycibrenejšie produktové portfólio a nový produktový plán, bolo prijaté rozhodnutie o ukončení výroby karosérií pre podvozky autobusov Scania v závode v poľskom Słupsku. Scania bude aj naďalej svojim zákazníkom dodávať kompletné autobusy a autokary. Ide o ponuku, ktorá bude čoraz viac stavať na našich silných stránkach – modulárnom výrobnom systéme, rozsiahlej servisnej sieti a silných globálnych a lokálnych partnerstvách s výrobcami nadstavieb.

Pandémia značne ovplyvnila trh s autobusmi a diaľkovými autobusmi, a hoci sa postupne oživuje, tempo obnovenia je pomalé, konkurencia narastá a pripravovaná legislatíva vyžaduje významné investície do nových technológií, teraz aj v budúcnosti. „Sme presvedčení, že odvetvie autobusovej a diaľkovej autobusovej dopravy bude aj v budúcnosti dôležitou súčasťou ponuky spoločnosti Scania, avšak potrebujeme aktualizovanú stratégiu, ktorá nám umožní plniť naše sľuby voči zákazníkom a zaistí rentabilné globálne podnikanie,“ hovorí Stefano Fedel, vedúci predaja a marketingu spoločnosti Scania.

Aktualizovaná stratégia podporí záväzok spoločnosti Scania voči zákazníkom, teda byť ich celosvetovým partnerom, ktorý je schopný dodať kompletné riešenie a to s využitím silných stránok modulárneho výrobného systému, servisnej siete a globálnych aj lokálnych partnerstiev. „S využitím skúseností Scanie a širokého portfólia hnacích ústrojenstiev ponúkneme zákazníkom kompletné riešenie zahŕňajúce servis, financovanie, dobíjacie riešenie a inteligentné prepravné systémy,“ hovorí Stefano Fedel.

Scania mení svoje aktivity v oblasti autobusov

Lepšie cielený produktový plán a štíhlejšia, pružnejšia štruktúra

Aby bolo možné plniť prísľub zákazníkom Scania a lepšie plniť požiadavky trhu aj dopyt zo strany zákazníkov, získa naša divízia autobusov a autokarov štíhlejšiu štruktúru, ktorá zvýši jej rýchlosť a flexibilitu. Nový prístup k portfóliu výrobkov Scania a budúcemu vývoju znamená, že spoločnosť bude aj naďalej vyrábať podvozky s motormi umiestnenými vpredu alebo vzadu a so širokou ponukou pohonných ústrojenstiev, ukončí ale produkciu modelov Scania Citywide, Scania Interlink a podvozkov pre nízkopodlažné autobusy.

Kvôli tomu sa spoločnosť Scania rozhodla uzavrieť časť podniku v poľskom meste Słupsk, ktorá vyrába karosérie pre podvozky spoločnosti Scania. Výroba karosérií sa bude postupne ukončovať do prvého štvrťroka 2024. Toto rozhodnutie neovplyvní výrobu podvozkov v meste Słupsk ani iné subjekty spoločnosti Scania v Poľsku.

Kompletné a udržateľné riešenia a rozšírená spolupráca

S aktualizovanou stratégiou bude Scania aj naďalej ponúkať kompletné autobusy a autokary. A to vďaka zosilnenej spolupráci s vybranými výrobcami nadstavieb a ďalšími partnermi v obore. „Väčšina nášho biznisu týkajúceho sa autobusov a autokarov bola vždy v rámci kooperácie s výrobcami nadstavieb, kde sa vďaka miestnym nastaveniam spolupráce podarilo dosiahnuť vysokú servisnú úroveň a výrazné celosvetové predajné úspechy. Tento úspešný model budeme aj naďalej rozvíjať, teraz navyše ešte s užšou spoluprácou s výrobcami nadstavieb a ďalšími partnermi, aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť kompletné riešenie,“ hovorí Stefano Fedel.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button