Cestná doprava

SAD Prievidza, Humenné aj Dunajská Streda prešli do rúk väčšinových vlastníkov

Menšinové podiely štátu v SAD Prievidza, Humenné a Dunajská Streda budú po novom vlastniť doterajší väčšinoví vlastníci. Tí sa totiž ako jediní zapojili do verejnej súťaže. Informovala o tom spoločnosť MH Manažment, ktorá vyhlásila začiatkom septembra verejnú súťaž na odpredaj svojich menšinových podielov v týchto troch spoločnostiach autobusovej dopravy.

Štát vlastnil 39,66 % v SAD Prievidza, 32,98 % v SAD Humenné a 32,79 % v SAD Dunajská Streda. „Sme radi, že sa nám podarilo transparentným spôsobom odpredať podiely štátu aj vzhľadom na to, že sme mali limitované možnosti ovplyvňovať strategické a prevádzkové rozhodnutia príslušných spoločností. To okrem iného znamená, že sme nemali prakticky žiaden dosah na kvalitu poskytovaných služieb pre cestujúcu verejnosť,“ priblížil generálny riaditeľ MH Manažment Ľuboš Lopatka. Zároveň dodal, že v krátkom čase sa spustí obstarávanie na prímestskú autobusovú dopravu vo väčšine krajov, čo môže mať v prípade neúspechu v súťaži podľa neho negatívny dosah na autobusových dopravcov, v ktorých vlastní štát majetkový podiel.

Predaj sa uskutočnil formou dvojkolovej verejnej súťaže kombináciou ponukového konania a následnej elektronickej aukcie. Účasť v súťaži nebola podmienená žiadnymi obmedzeniami, mohla sa na nej zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba, a to aj zo zahraničia. Jediným hodnotiacim kritériom bola najvyššia ponúknutá cena za prevádzaný podiel. Bola stanovená východisková kúpna cena, ktorá vychádzala zo znaleckých posudkov a ďalších odborných podkladov. Za túto cenu boli podiely napokon aj predané.

Pre SAD Humenné bola stanovená na 1.789.513,20 eura, pre SAD Prievidza 4.222.686,16 eura a pre SAD Dunajská Streda na 1.568.711,42 eura. „Vzhľadom na už spomenutú súčasnú situáciu a okolnosti považujeme výsledok verejnej súťaže a sumy za primerané,“ skonštatoval Lopatka. K podpisu zmluvy a zaplateniu kúpnej ceny by malo prísť do konca roka 2021. Zmluvy s úspešnými uchádzačmi budú zverejnené v zmysle platnej legislatívy v centrálnom registri zmlúv a na stránke www.mhmanazment.sk.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button