Cestná doprava

S výstavbou obchvatu Prievidze chce SSC začať budúci rok

Slovenská správa ciest (SSC) chce začať s výstavbou časti obchvatu Prievidze budúci rok. Náklady na 1. etapu 2. stavby cestného ťahu odhadla na 30,1 milióna eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

„V dôsledku narastajúcej intenzity tak motorovej, ako aj pešej dopravy komunikácia I/64 ako prieťah ovplyvňuje negatívne kvalitu života v meste. Hlavne v úseku centra mesta dochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu chodcov a zvýšená je dopravná nehodovosť,“ zdôvodnili výstavbu cestári.

Obchvat by podľa nich mal priniesť zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy i zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie na zostávajúcej komunikácii. Stavba zabezpečí aj zníženie hlukového a emisného zaťaženia na prieťahu cez centrum.

Výstavbou časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 sa podľa SSC doplní obchvatová komunikácia mesta o ďalší úsek, umožní sa tiež priame prepojenie z Bojníc na cestu I/9 a sčasti sa odľahčí centrum mesta o smery na Handlovú a na smer Nováky.

Náklady na výstavbu odhadla SSC na 30,1 milióna eur, obchvat má financovať z fondov Európskej únie, čo znamená, že dobudovať by ho mala do konca roka 2023 v nadväznosti na koniec programového obdobia.

Prvý úsek stavby I/64 – obchvat Prievidza začala SSC – Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button