Cestná doprava

Renault Trucks buduje sieť na recyklovanie a opätovné využitie dielov nákladných vozidiel

Renault Trucks zintenzívňuje svoj prechod na obehové hospodárstvo a spolu so spoločnosťou Indra buduje sieť na recykláciu a opätovné využitie dielov nákladných vozidiel. Obaja partneri pripravujú projekt na rok, výsledky štúdie budú predstavené na jeseň.

Bruno Blin, prezident značky Renault Trucks a Loïc Bey‐Rozet, výkonný riaditeľ spoločnosti Indra Automobile Recycling, podpísali 2. júla dohodu, v ktorej stanovujú podmienky spolupráce medzi výrobcom nákladných vozidiel a špecialistom na recykláciu automobilov pri vytváraní siete pre recykláciu, opätovné použitie a regeneráciu častí nákladných vozidiel. Obaja partneri dokončujú jednoročnú štúdiu, ktorá bola vykonaná s finančnou podporou ADEME a pomocou spoločnosti CIDER Engineering, partnera spoločnosti Indra, ktorý sa špecializuje na demontáž ťažkých zariadení.

Bruno Blin, prezident značky Renault Trucks a Loïc Bey‐Rozet, výkonný
riaditeľ spoločnosti Indra Automobile Recycling (FOTO: Renault Trucks)

Cieľom štúdie je identifikovať kľúčové faktory a kritériá potrebné na vytvorenie takéhoto typu komerčne orientovanej siete. Podrobná analýza trhu, distribučných schém a metód na demontáž nákladných vozidiel umožní výrobcovi a špecialistovi na recykláciu vozidiel predložiť kompletné závery a návrhy riešení ADEME v októbri 2020. Od júla začne Renault Trucks a Indra Automobile Recycling recyklovať nákladné vozidlá vo väčšom rozsahu. Päť stredísk Indra Automobile Recycling prevezme na demontáž toto leto 15 vozidiel Renault Trucks.

Po vyčistení a vytriedení sa tieto diely ponúknu zákazníkom prostredníctvom truck centrier Renault Trucks a servisných partnerov. Zvyšný materiál z demontáže bude recyklovaný. Odteraz do konca roka bude v strediskách Indra Automobile Recycling a v truck centrách Renault Trucks demontovaných približne sto nákladných vozidiel, ktoré sa potom recyklujú.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button