Cestná doprava

Problematický násyp D4 bude musieť byť odstránený

Na základe rozporu so stavebným povolením a stavebným projektom si minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) nevie predstaviť iný scenár, ako odstránenie problematického násypu na úseku D4 pri Jarovciach. Očakáva, že takto rozhodne špeciálny stavebný úrad. Navyše, podľa neho existuje dôvodné podozrenie, že takýchto kopcov plných odpadu existuje na stavbe bratislavského obchvatu viac a bude preto iniciovať širší ekoaudit.
      
Minister pripomenul že výsledky 60 kontrolných vrtov do násypu budúcej diaľnice potvrdili prítomnosť odpadu a nebezpečného odpadu. „Keď ako minister dopravy dám bokom ekologickú rovinu, tak si neviem predstaviť iné konanie špeciálneho stavebného úradu ako také, že na základe rozporu so stavebným projektom a stavebným povolením nariadi odstránenie tejto stavby,“ povedal minister. Koncesionárom projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 je spoločnosť Zero Bypass Limited.

Problematické sú podľa Doležala aj ďalšie úseky výstavby. „Existuje dôvodné podozrenie, že takýchto umelých kopcov plných odpadu existuje v súvislosti so stavbou D4R7 viac. Preto budem iniciovať ekoaudit aj v ostatných častiach stavby D4R7 a na základe výsledkov tohto ekoauditu budem veľmi súčinný a budem intenzívne spolupracovať s vyšetrovateľom, respektíve s príslušným okresným úradom, odborom životného prostredia,“ povedal Doležal.
      
Podľa ministra bude zrejme musieť odstránenie chybného úseku stavby pre prítomnosť nebezpečných odpadov prebiehať v špeciálnom režime. V akom časovom horizonte by mala byť stavba odstránená a o koľko sa preto predĺži výstavba obchvatu Bratislavy, však minister nespresnil. Nevylúčil ani možnosť, že spor bude riešiť arbitrážny súd.

Tlačová konferencia Ministerstva dopravy a výstavby SR k závažným zisteniam v prípade stavby úseku D4.

Uverejnil používateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR Piatok 24. apríla 2020

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button