Cestná doprava

Obchvat Bánoviec nad Bebravou bude drahší o viac ako sedem miliónov eur

Náklady na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice v okrese Bánovce nad Bebravou stúpli na viac ako 96 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zvýšenie ceny si vyžiadali dodatočné stavebné práce.

Zmluvnú cenu diela zvýšila preložka informačného systému, ktorá je v kolízii s novonavrhovanou protihlukovou stenou, rovnako výmena zvodidiel po celej dĺžke cesty z dôvodu zmeny technických noriem, realizácia protihlukovej steny, ako i nesúhlas kompetentných orgánov s úplnou uzáverou rýchlostnej cesty na celú dobu výstavby, konkretizovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v oznámení o zmene, ktoré uverejnila vo vestníku verejného obstarávania. Po uzatvorení dodatku číslo 12 zmluvná cena stavby stúpla o 7.053.108,11 eura na 96.834.848,62 eura bez DPH. Zmluvu v centrálnom registri zmlúv diaľničiari zverejnili začiatkom marca.

NDS neupravovala zákazku po prvý raz, stavba si už vyžiadala 13 pokynov na zmenu a viacero dodatkov k zmluve o dielo. Obchvat Bánoviec nad Bebravou sprístupnili diaľničiari motoristom začiatkom októbra 2016. Úsek rýchlostnej cesty R2 od Ruskoviec po Pravotice s dĺžkou do desiatich kilometrov vybudovala spoločnosť Inžinierske stavby so sídlom v Košiciach v polovičnom profile. Projekt spolufinancovala NDS z eurofondov a štátneho rozpočtu.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button