Cestná doprava

O košickej rýchlostnej ceste R2 rokoval mimoriadny výbor

Problematikou rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany sa v utorok zaoberal mimoriadny parlamentný hospodársky výbor. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) odmieta, že by chýbajúce spojenie, „alebo ekvivalent“, malo vplyv na výsledok súťaže.

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako odvolací orgán podľa neho nemusí zrušiť súťaž. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák tvrdí, že je to právny problém. Aj Európska komisia (EK) podľa neho potvrdzuje, že úrad sa na vec pozerá správne.

Doležal na výbore apeloval na to, aby našli riešenie, ktoré bude v prospech Slovenska. Podotkol, že nie je možné rozhodnúť o zrušení obstarávania bez preukázania „čo i len potenciálneho“ vplyvu na výsledok zákazky. „Odmietame akýkoľvek vplyv na výsledok zákazky,“ zdôraznil minister. Rozhodnutie ÚVO je podľa neho právnicky „pravdepodobne korektné“, ale odborne nesprávne.

Tvrdí, že v tomto konkrétnom prípade neexistuje ekvivalent FIDIC-u. Minister verí, že Rada ÚVO nemusí súťaž zrušiť. Môže podľa neho konštatovať, že došlo k porušeniu podmienok, ktoré však nemajú vplyv na výsledok súťaže.

Hlivák upozornil, že rozhodnutia úradu podliehajú prieskumu súdov a v prípade eurofondových zákaziek aj audítorom EK. Zdôraznil, že ak Slovensko čerpá prostriedky z Európskej únie (EÚ), musí splniť aj jej podmienky. „Odmietam, aby sme bagatelizovali porušenia zákona. Úrad je zo zákona zriadený na to, aby dohliadal, či pri nakladaní s verejnými prostriedkami je porušený zákon,“ zdôraznil. Odmieta tiež, že by v tomto prípade išlo o „úradnícku šikanu“.

Zároveň dodal, že v prípade úseku R2 Kriváň – Mýtna, ktorým argumentoval Doležal, ÚVO nevykonával kontrolu, ani ex-ante pred vyhlásením, pretože nešlo o eurofondovú zákazku. „Kriváň – Mýtna nie je príklad, kde by to úrad toleroval,“ ozrejmil šéf úradu.

Doležal skonštatoval, že súťaž na R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany bola vyhlásená v decembri 2018 a po jeho nástupe do funkcie ministra už nebolo možné otvoriť súťaž a meniť podmienky. Podstatou problému podľa neho je, že sa nerieši odborná stránka veci. Priblížil, že predložili štyri odborné posudky.

„Päť rokov žiadne verejné obstarávanie, žiadny účastník vo verejnom obstarávaní nepredložil žiadny ekvivalent FIDIC-u, lebo žiadny neexistuje,“ vyhlásil minister. Ak Rada ÚVO potvrdí prvostupňové rozhodnutie úradu a súťaž zruší, Košice podľa neho nebudú mať obchvat skôr ako v roku 2029.

Šéf výboru Peter Kremský (OĽANO) poukázal na to, že je to veľmi vážna téma pre región Košíc, keďže tento úsek odvedie kamiónovú, tranzitnú dopravu a súvisí to aj s plánovanými investíciami v regióne. Nevie si predstaviť, že by sa súťaž, ktorá sa uskutočňovala zhruba tri roky, mala zopakovať odznova. Osobne sa mu javí, že ide o formálny nedostatok, ktorý nemal vplyv na výsledok súťaže. „Myslím si, že úrad by mal zvažovať nielen právne, ale aj odborné argumenty,“ dodal Kremský.

ÚVO vydal prvostupňové rozhodnutie o zrušení súťaže na R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Aktuálne je podané odvolanie zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), o ktorom má rozhodnúť Rada ÚVO. Tá má na to lehotu 45 dní a môže rozhodnutie potvrdiť alebo zmeniť.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button