Cestná doprava

NSK chce zrekonštruovať dve desiatky mostov

NSK chce zrekonštruovať dve desiatky mostov. Nitriansky samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu 162 000 eur na základnú údržbu mostov. Rekonštrukčné práce budú mať podľa Úradu NSK stavebný i nestavebný charakter.

Do stavebných prác sa zahrnú opravy nosných konštrukcií, výmena izolácií či lokálne opravy vozoviek. Nestavebná spočíva v čistení vozoviek, konštrukcií mosta a odvodňovacích zariadení. Regionálna správa údržby ciest Nitra ešte vlani spracovala metodiku na údržbu mostov vo vlastníctve NSK a zriadila aj „mostnú čatu“, ktorú bude práce vykonávať.

NSK sa monitorovaniu svojich mostov venuje systematicky. „Máme na to vyčlenenú statičku, ktorá chodí po celom kraji a analyzuje ich stav. Mosty potom zaraďujeme do istých skupín a kategórií a následne sa určia tie, na ktorých sa vykoná údržba,“ vysvetlil predseda NSK Milan Belica.

NSK chce zrekonštruovať dve desiatky mostov

Kraj bude podľa jeho slov investovať do nutných opráv, ale sústredí sa i na preventívne opatrenia, ktoré si nevyžadujú veľké náklady. „Ide o práce, ktoré sú lacné, ale pri údržbe mostov vysoko efektívne. Už som dal príkaz, aby napríklad staré a znehodnotené izolácie odstránili o vymenili ich za nové. Peniaze na novú izoláciu sú minimálne, ale už toto opatrenie stačí, aby zmenilo klasifikáciu mosta napríklad zo stavu veľmi zlý na zlý a podobne,“ uviedol Belica.

NSK má vo svojom vlastníctve celkovo 526 mostov na cestách II. a III. triedy. Podľa poslednej analýzy je z nich iba jediný považovaný za bezchybný. Ďalších 13 je vo veľmi dobrom stave. V sedemdielnej stupnici je ďalších 111 v dobrom a 279 mostov v uspokojivom stave. V zlom stave je 100 a vo veľmi zlom 21 mostov. „Pri tomto stave je pozoruhodné, že NSK má v porovnaní s ostatnými krajmi mosty v najlepšom stave. A to máme premostenia širokých dolných tokov našich riek, či už sú to Dunaj, Hron, Váh, Žitava alebo Ipeľ. Samozrejme, nedá sa povedať, že by naše mosty boli v dobrom stave, ale ak ich porovnáme s inými sú na tom ešte relatívne dobre,“ dodal Belica.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button