Cestná doprava

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pomôže urýchliť výstavbu diaľnic v niektorých prípadoch o viac ako rok. Vyhlásil to vo štvrtok po schválení zákona v Národnej rade (NR) SR minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Šéf rezortu dopravy poznamenal, že prijatie tejto novely zákona je významná vec. „Významne zrýchľujeme o mesiace, a v niektorých prípadoch o viac ako rok, proces prípravy a výstavby diaľnic,“ skonštatoval Doležal.

Jedným z kľúčových bodov je podľa neho to, že investor môže na svoje riziko nečakať na právoplatnosť rozhodnutia o vydaní stavebného povolenia, respektíve na právoplatnosť rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením. Táto úprava sa týka Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

„Často sa nám to stáva v procese stavby, že stavba zastane z dôvodu relatívne malej veci, ktorá musí byť schválená na stavebnom úrade, a týmto spôsobom to zásadne urýchľujeme,“ podotkol. Zároveň zdôraznil, že sa neodoberá právo odvolať sa voči rozhodnutiu o vydaní stavebného povolenia.

https://www.facebook.com/AndrejDolezalMinisterDopravy/videos/1031407707751764

Ak sa zrátajú všetky úpravy, na jednej konkrétnej stavbe to môže znamenať urýchlenie procesu výstavby aj o viac ako rok. „Týka sa to všetkých existujúcich stavieb, ktoré sú momentálne v procese výstavby, a týka sa to aj stavieb, ktoré sú v procese prípravy. Zdôrazňujem, bavíme sa o diaľniciach a rýchlostných cestách,“ dodal Doležal.

Predseda NRSR a líder Sme rodina Boris Kollár v tejto súvislosti vyzdvihol podporu regiónov, ktoré potrebujú nové investície a nové pracovné príležitosti. Skonštatoval, že aj preto je potrebné urýchliť procesy prípravy a výstavby týchto ciest.

Novela zákona, ktorú vo štvrtok schválilo plénum parlamentu, hovorí o opatreniach, ktoré majú urýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Zahŕňajú napríklad možnosť vylúčenia odkladného účinku odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením.

Upravuje sa aj právo zodpovedajúce vecnému bremenu pre vlastníka elektrického, telekomunikačného a potrubného vedenia v súvislosti s potrebnou preložkou týchto vedení pri stavbe diaľnic. Zároveň sa kolaudačné konanie zlučuje s konaním o zmene stavby pred dokončením. Právnu normu Doležal pred časom označil aj ako „lex D1/D4“.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button