Cestná doprava

Nové opatrenie ÚVZ SR – výnimka z karantény vodičov a ich rodinných príslušníkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12. marca 2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 vydal opatrenie, ktorým nariadil „karanténne opatrenia“.

Od 6. apríla 2020 od 7.00 h sa uplatňuje opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3012/2020 zo dňa 4. apríla 2020, ktorým sa bližšie špecifikujú podmienky a výnimky z povinnej karantény pri vodičoch nákladnej dopravy a vodičoch autobusovej dopravy podieľajúcich sa na preprave repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky.

Z povinnej karantény majú výnimku:

  • vodiči nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
  • vodiči nákladnej dopravy, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu, pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky; uvedenú skutočnosť musia preukázať napr. potvrdením od zamestnávateľa, označením miesta výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel, Poznámka: vodiči môžu ako potvrdenie od zamestnávateľa použiť aj toto tlačivo:
  • osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave – v slovenskom jazyku
  • osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave – v anglickom jazyku (.pdf, 1,24 MB)
  • vodiči a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa zároveň ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18. marca 2020.

Riešenie rôznych praktických (modelových) situácií si môžete pozrieť aj v tomto článku.

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.

Prečítajte si aj

Back to top button