Cestná doprava

Nie je všetko zlato, čo sa blyští…

Nie je všetko zlato, čo sa blyští… V cestnej doprave vraj niet inej možnosti, ako vymeniť existujúce dieselové vozidlá za elektrické. BEV vozidlá sú údajne najčistejším riešením. Nezávislé organizácie a odborníci sa na onú čistú dopravu pozerajú v širších súvislostiach.

Pri výhodách e-mobility sa väčšinou sústredíme len na prevádzku. Úplne logicky hovoríme o tzv. lokálne nulových emisiách. Keď na celú problematiku budeme nahliadať napríklad z hľadiska životného cyklu vozidla, môže byť zrazu všetko inak. Pozrime sa na elektrifikáciu cestnej dopravy v segmente ťažkých nákladných vozidiel z pohľadu uhlíkovej stopy od vzniku vozidla po jeho likvidáciu, prípadne recykláciu.
Nový výskum, vykonaný Americkým dopravným výskumným inštitútom (ATRI), zistil, že batériové elektrické nákladné vozidlá (BEV) hmotnostnej triedy 8 nemusia byť tak šetrné k životnému prostrediu, ako sa mnohí domnievajú. Najmä v prípade, keď sa zváži celý ich životný cyklus. Za ten je potrebné dosadiť tri fázy: 1. výrobu vozidla, 2. výrobu energie na pohon vozidla a jej spotrebu a 3. likvidáciu vozidla či recykláciu.

Spoločnosť ATRI uvádza, že zatiaľ čo takzvané trucky s nulovými emisiami (ZET), ako sú akumulátorové elektrické trucky (BEV) a elektrické nákladné vozidlá s vodíkovými palivovými článkami (FCEV), počas prevádzky síce priamo neuvoľňujú emisie oxidu uhličitého (CO2), ale s ich „čistotou“ je to o niečo zložitejšie. Emisie CO2 sa uvoľňujú predovšetkým pri výrobe spomínaných „nosičov energie“ a pri vlastnej výrobe a likvidácii samotných vozidiel. Jednou z podstatných položiek na CO2 účte je recyklácia či likvidácia ich lítiovo-iónových trakčných batérií.

Plne elektrické ťažké nákladné vozidlá majú ťažké batérie

Nie je všetko zlato, čo sa blyští…

Pre niekoho prekvapujúce

ATRI sa rozhodlo určiť vplyv ZET na prevádzkové náklady v nákladnej doprave a environmentálne prínosy nákladných vozidiel pre spoločnosť ako celok. Správa porovnáva emisie CO2 za celý životný cyklus moderného dieselového nákladného vozidla (ICE) s emisiami vznikajúcimi v rámci životného cyklu akumulátorového elektrického nákladného vozidla (BEV) a elektrického nákladného vozidla s vodíkovými palivovými článkami (FCEV). Mapuje uhlíkovú stopu od výroby až po likvidáciu. Na určenie emisií životného cyklu každého typu nákladného vozidla použila spoločnosť ATRI model skleníkových plynov, regulované emisie a energiu v technológiách (GREET) z Národného laboratória Argonne ministerstva energetiky.

Model GREET je verejne dostupný nástroj, ktorý simuluje spotrebu energie a emisie rôznych kombinácií typov pohonu vozidiel a palív. Správa zistila, že zatiaľ čo dieselové nákladné vozidlá produkujú počas prevádzky viac emisií CO2, vo vypúšťaných emisiách spojených s výrobou akumulátorových vozidiel a vozidiel s palivovými článkami práve tieto vozidlá svojich dieselových „bratrancov“ prevyšujú. Emisie CO2 pri výrobe vozidiel so spaľovacími motormi sú zďaleka najnižšími znečisťovateľmi počas procesu výroby vozidiel akéhokoľvek typu. Ťažba základného materiálu a výroba lítiovo-iónových batérií potrebných pre batériové elektrické nákladné vozidlá podstatným spôsobom zvyšujú ich CO2 účet.

Motorová nafta môže byť nahradená alternatívnymi palivami, napríklad bionaftou

Nie je všetko zlato, čo sa blyští…

CO2 z výroby

Výroba jedného ťažkého nákladného vozidla hmotnostnej triedy 8 so sebou nesie emisie takmer 34 t CO2. „Postavte vedľa seba dáta s dátami spojenými s výrobou batériového trucku,“ hovorí Murray. „Takmer 227 t CO2 – veľká časť z toho súvisí s ťažbou surovín a výrobou samotnej trakčnej batérie – pri výrobe BEV. Máme tu teda vozidlo, o ktorom mnoho ľudí hovorí, že má ,nulové emisie‘ alebo je ,lokálne bezemisné‘, čo môže byť pravda, ale len vtedy, keď ste s ním už na ceste. Jeho výroba vyprodukuje takmer sedemkrát viac CO2 ako v prípade ťažkého nákladného vozidla ICE. Dokonca aj výroba nákladného vozidla s vodíkovými palivovými článkami má takmer dvojnásobné emisie CO2 počas svojej výroby ako pri tradičnom ťahači s naftovým motorom. Potrebujeme vyvinúť udržateľnejšie, menej znečisťujúce výrobné procesy batériových elektrických automobilov,“ dodáva.

Kompletná uhlíková stopa

FCEV vozidlá sú podstatne drahšie ako vozidlá BEV, ale sú aj čistejšie

V rámci prevádzky vozidiel však z hľadiska lokálnych emisií, v porovnaní s dieslom, trucky BEV a FCEV víťazia. Nákladné vozidlá s naftovým motorom produkujú takmer dvojnásobok prevádzkových emisií CO2 v porovnaní s batériovým BEV (56,9 % CO2 dieselového motora) alebo elektrickým pohonom s palivovými článkami FCEV (53,3 % CO2 dieselového motora). Ide o porovnanie emisií z výroby energetického nosiča: motorovej nafty, elektrickej energie a vodíka. „To je presne to miesto, kde na ceste môžeme vidieť pri nákladných vozidlách typu BEV a FCEV určité zlepšenia,“ dopĺňa Murray.

Prevádzkové emisie CO2 nákladných automobilov BEV a FCEV kompenzujú vyššiu produkciu emisií CO2 počas ich životného cyklu, pričom elektrické trucky na vodíkové palivové články sú o niečo čistejšie ako trucky s čisto elektrickým pohonom. Počas životného cyklu každého nákladného vozidla, ktoré malo ATRI k dispozícii pre výskum (prejazd 1,6 milióna km), sa zistilo, že spaľovací motor vyprodukoval 1,6 milióna ton CO2, batériové elektrické nákladné vozidlo (BEV) vyše 0,9 milióna ton CO2 a na elektrické nákladné vozidlo s palivovými článkami (FCEV) pripadlo 0,8 milióna ton CO2.

A napokon, keď sa pozrieme na emisie spojené s likvidáciou vozidiel a recykláciou batérií, naftové nákladné automobily a elektrické nákladné automobily s palivovými článkami mali podobnú stopu. Nákladné automobily s elektrickým pohonom na batérie (BEV) však produkujú 22-krát viac emisií, predovšetkým v dôsledku recyklácie lítiovo-iónových batérií. Po zvážení všetkých faktorov sa zistilo, že elektrické nákladné vozidlá s palivovými článkami sú pravdepodobne najprospešnejšie pre životné prostredie, a to s emisiami CO2 až o 44,6 % nižšími ako tradičné nákladné vozidlá s naftovým motorom. Batériové elektrické trucky zaznamenali iba 30 % zníženie emisií počas životnosti v porovnaní s dieselovým truckom. „Najčistejším je nákladné vozidlo s vodíkovými palivovými článkami, ktoré využíva vodík vyrobený za účasti vetra a slnka. Súčasný diesel pracujúci s obnoviteľným palivom je v celom cykle oveľa čistejší ako plne elektrický nákladiak!“ uzatvára Murray.

Zdroj
transport.sk
Editor
MO, foto: archív

Prečítajte si aj

Back to top button