Cestná dopravaŽelezničná doprava

Nákladná doprava previezla menej tovaru

Nákladná doprava previezla menej tovaru. Počas januára 2022 nákladná doprava previezla menej tovaru ako pred rokom

Celkový objem nákladnej prepravy v januári 2022 dosahoval 14,8 milióna ton, čo predstavuje najmenší objem za posledný rok. Medziročne sa prepravilo o 8,3 % menej tovaru. Za hodnotami posledného ‚predcovidového‘ januára (v roku 2020) objem prepravených tovarov zaostával o pätinu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Podniky verejnej nákladnej dopravy, ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť, zrealizovali prepravu 10,6 milióna ton tovaru, čo medziročne predstavovalo pokles o 10,1 %, zároveň to bol o 12 % menší objem ako v januári pred pandémiou. Verejná doprava sa podieľala na nákladnej doprave 71,8 %.

Železnice v januári 2022 medziročne previezli o niečo menej tovaru (o 0,5 %). V porovnaní s januárom 2020 (pred pandémiou) bol objem prevezeného tovaru vyšší o 10,2 %. Januárová preprava tovaru po ceste (rozhodujúca zložka verejnej nákladnej dopravy) mierne zaostávala za hodnotami z vlaňajška, o 3,1 %. Súčasne bola nižšia ako v rovnakom období pred pandémiou o 15,2 %.

Výkony v nákladnej doprave, ktoré zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli bezmála 3 miliardy tonokilometrov (tkm). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesli o 1,7 %, v porovnaní s predcovidovým januárom 2020 boli menšie o 12 %.

V januári 2022 sa všetkými formami verejnej osobnej dopravy prepravilo o 78,6 % viac cestujúcich (43 miliónov osôb). Stále sa však cestovalo výrazne menej (o 28,3 %) ako v prvom mesiaci roka 2020, tesne pred pandémiou.

Nákladná doprava previezla menej tovaru

Počet prepravených osôb medziročne vzrástol, po ceste (o 77,5 %), ale najmä po železnici (o 92,9 %). Stále však v porovnaní s posledným januárom pred pandémiou (roku 2020) cestovalo autobusmi o štvrtinu a vlakmi o viac ako tretinu pasažierov menej.

Výkony osobnej dopravy v osobokilometroch (zohľadňujú aj dĺžku ciest) dosiahli 467 miliónov osobokilometrov a presiahli úroveň minulého roka o 76 %. Oproti predpandemickej úrovni však zaostávali o takmer polovicu. Vysoký medziročný rast ovplyvnil nárast prepravných vzdialeností najmä v železničnej doprave. V porovnaní s januárom 2020 však výkony oboch druhov dopravy poklesli bezmála o 50 %.

Tržby odvetvia doprava a skladovanie v januári medziročne vzrástli v bežných cenách o 13,8 %. Výsledok podporil rast najvýznamnejšej pozemnej dopravy (vrátane prepravy potrubím) aj druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave zaznamenali medziročne viac ako dvojnásobný nárast, ide však o významovo malú zložku tržieb odvetvia.

Priemerná nominálna mesačná mzda v januári 2022 v tomto odvetví dosiahla 1109 eur, čo bolo o 8,7 % viac ako pred rokom. Reálne mzdy v odvetví (po zohľadnení inflácie) vzrástli o 0,3 %. Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v prvom mesiaci roka 2022 medziročne nižšia o 0,4 %, vývoj v zložkách odvetvia bol veľmi rozkolísaný.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button